Kunst voor piloten

Internationale tentoonstelling rond de pioniers van de land-artbeweging: kunstenaars die niet in een atelier blijven, maar hun werken vaak vanuit een vliegtuig coördineren. Hun kunst is soms gigantisch groot, soms heel subtiel in het landschap verwerkt. Deze expositie is de eerste rond deze stroming in Nederland, en is georganiseerd rondom de publicatie van het boek Expeditie Land Art, van NRC-redacteur Sandra Smallenburg. De pioniers van deze kunstvorm lieten zien dat kunst niet binnen de witte muren van een atelier of galerie hoeft te blijven, een idee dat sindsdien is geworteld in de kunst.