Dangerous Minds

(John N. Smith, 1995). Michelle Pfeiffer als idealistische lerares voor klas vol kinderen uit achterstandsbuurten. Ze trekt onder andere de aandacht door karatelessen in te lassen. De klas eet al snel uit haar hand. Humanistische tragikomedie over de zegeningen van goed onderwijs.