Vluchtelingen? Dat is ‘geen goed volk’

Eerst zou er een moskee komen, nu wordt het asielzoekerscentrum. Vluchtelingen moeten ergens heen. Maar waarom hierheen, klaagt de buurt.

„Dat spul hoort hier niet.” Klare taal over vluchtelingen die naar Europa willen. De grote grijze man repareert zijn auto. In een garage die hij van de gemeente kreeg nadat zijn wagen opnieuw voor zijn deur was opengebroken. „Kijk je tv? Dan zie je de rommel die ze bij de grenzen achterlaten. De flessen water die ze krijgen, schoppen ze terug. Het is geen goed volk.”

En nu wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) pal naast zijn huurhuis in Gouda Noord een asielzoekerscentrum beginnen. Maandag kregen omwonenden een brief van de gemeente. Het is de bedoeling dat in de voormalige PWA-kazerne opvang komt voor vijfhonderd mensen.

De meeste buurtbewoners reageren minder afwijzend dan de grijze man, die niet met zijn naam in de krant wil omdat hij door buren is uitgemaakt voor racist. Maar een warm welkom is er nergens. Omdat niet duidelijk is wie er precies naar deze wijk komen waar veel gezinnen wonen. En omdat ze politici wantrouwen. Op dezelfde plek zou, als het aan de gemeente had gelegen, een islamitisch centrum zijn gekomen. Omwonenden protesteerden en voelden zich niet gehoord. Het plan ketste af, maar nu wordt er wéér niet geluisterd.

Uit die onvrede ontstond bewonersorganisatie ‘Gouda Noord zoals het Hoort’, vierhonderd leden. Secretaris Jeroen van Walstijn: „Het is het ongepast dat mensen een brief in de bus krijgen waarin staat dat er een asielzoekerscentrum komt. Een voldongen feit, zonder overleg.” Het beoogde pand is van het rijk, daarom kan het COA het in bepaalde gevallen bij leegstand gebruiken. Gouda wil meewerken.

Gerben Olieman (22) schroeft een brievenbus op zijn deur. Met zijn vrouw kocht hij een jaar geleden een huis vlakbij. Ze zijn argwanend, maar voelen vooral medeleven.

Wat ze niet begrijpen, is waarom ‘ergens’ per se hier moet zijn. Waarom niet verspreid door de stad? Of op een industrieterrein? De woordvoerder van de burgemeester laat weten dat een gunstig bestemmingsplan en het verzoek van het COA hier bij elkaar komen. „Flauwekul”, vindt Van Walstijn.

    • Kim Bos