Grond levert stad meer op

Amsterdam verwacht 300 miljoen euro meer aan grondinkomsten te ontvangen dan begroot voor de periode 2015 - 2019. Het Vereveningsfonds (dat de inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk Grondbedrijf verwerkt) bereikt hiermee een niveau dat voor het laatst voor de crisis in 2008 werd behaald, en dat als graadmeter voor de vastgoedeconomie van de stad kan worden gezien.