Stelling van de week: Nog geen gejuich om Coolsingel

Wat beweegt de Rotterdammers, wat is het gesprek van de dag? Elke week legt NRC betrokken stadsbewoners een actuele stelling voor. Reacties en ook nieuwe stellingen zijn welkom.

Het stadsbestuur wil de Cool-singel herontwikkelen. Critici noemen het ontwerp om te huilen.

Mark de Boer, burgerraadslid voor de ChristenUnie-SGP: „Er lopen 55.000 voetgangers per dag over de Coolsingel. Dan vind ik dat ze weinig vernieuwing krijgen voor de 47,2 miljoen euro die de herontwikkeling kost. Een fietspad en een autobaan zijn verschoven, er is een autobaan minder en een rij bomen bijgekomen. Maar het blijft moeilijk om van west naar oost over te steken, dus van de Bijenkorf richting de Hoogstraat, terwijl je die delen van de stad juist beter met elkaar zou willen verbinden.”

Ferrie Weeda, coördinator gidsen bij Urban Guides: „Dit ontwerp doet denken aan grote promenades in steden als Madrid en Barcelona. Alleen heeft het die allure niet. En langs de geplande promenade aan de kant van de Bijenkorf komt een extra rij bomen waardoor je de architectuur aan de overkant, zoals het voormalige Postkantoor, niet ziet. Daarbij begrijp ik niet dat de ontwerper, Adriaan Geuze, geen nieuw concept koos. Dat deed hij wel bij het Centraal Station. Dat past beter bij een industriestad als Rotterdam.”

Robbert Jan van der Veen, stedenbouwkundige bij Plein06: „De trambaan in het midden van de Coolsingel moet eruit. Dan kan je in het midden een mooie groene promenade maken, zoals ze bijvoorbeeld in Kopenhagen gedaan hebben. En verder hadden ze beter moeten nadenken over het dubbele fietspad. Dat is nu rood. Dat werkt als een rode lap op een stier. Fietsers gaan daardoor keihard fietsen. Dat maakt oversteken voor voetgangers lastig. En in plaats van drie autobanen zou ik voor twee kiezen. Nu blijven automobilisten inhalen en hard rijden. Het was beter als er eerst een stadsdebat over de herontwikkeling had plaats gevonden. Dat doen we nu achteraf.”

Wethouder Adriaan Visser (D66) van de binnenstad: „Je moet bedenken dat het vorige college de ontwerper een opdracht heeft meegegeven waarin bepaalde randvoorwaarden stonden. De trambaan op de Coolsingel moest blijven. Het kost teveel om het hele verkeer om te leggen. En de tram is belangrijk voor de verbinding van Noord met Zuid. Ook moest de Coolsingel bereikbaar blijven voor auto’s. We hebben een budget van 47,2 miljoen euro. Een deel van dat geld gaat op aan werk onder de grond waar leidingen liggen. Je kunt geweldige ontwerpen maken. Maar als er geen geld voor is, belanden ze in de kast. Natuurlijk kun je in discussie gaan over de kleur van het fietspad. Maar dat doe ik liever niet. Er is nog ruimte om details zoals kleuren, verlichting en bankjes te bespreken. Je kunt ervoor kiezen om het ontwerp vooraf stadsbreed te bespreken. Maar dan zit je met 600.000 meningen. Dan komen we er niet uit. Maar ik wil wel graag de mening van de Rotterdammers horen op het concept dat er nu ligt. Dat is belangrijk. Daarom vindt er op 15 oktober een stadsgesprek plaats.”