Gebed tot de aandeelhouder

Illustratie Studio NRC
Illustratie Studio NRC

Lieve heer

Wij creëren waarde in Uw naam

U ziet toe op onze zaken

U kent de uitkomst van onze daden

Nu en in de toekomst

U kent onze spread, alfa en beta

U kent onze sterke en zwakke kanten

Uw blik is niet slechts op onze strijd van vandaag

maar overziet hele kwartalen

U leert ons niet aan onszelf te denken

Niet aan onze collega’s

Niet aan de werkgelegenheid

Maar alleen aan zuivere waarde en rendement

Waar ook ter wereld.

Niemand kan zich aan Uw wil onttrekken

Directeuren en commissarissen sidderen voor u

Zoals ook wij sidderen voor uw handel

En altijd een correctie vrezen

Daarom bidden wij ook vandaag weer

Om uw zegen

En geven wij in uw handen

Ons dividend

Moge het worden geherinvesteerd

In de winnaars van morgen

Of worden aangewend als hedge

Tegen uw valutaexposure

Of dienen in uw zaak

Tegen hen die u proberen te onthouden

Uw rechtmatige winst

En mocht u ons verlaten

Geef ons vertrouwen

Dat u weer in zult stappen

Als het bloed door de straten stroomt

Deze tekst maakt deel uit van de volgend jaar uit te komen muziekvoorstelling Make Money Not Love. Muziek: Chris Abelen, teksten: Bastiaan Geleijnse.

    • Bastiaan Geleijnse