Over de haag

None

Boek 1: Bijbel praktisch niet altijd uitvoerbaar

Dat het voor politici lastig is om de eigen ideeën te allen tijde zelf in praktijk te brengen, leerde een kleine enquête door De Telegraaf bij de ChristenUnie. Het op Bijbelboek Mattheus geïnspireerde pleidooi van Kamerlid Joël Voordewind – „Want ik was een vreemdeling en gij hebt mij gehuisvest” – om asielzoekers in huis te nemen wordt door de eigen fractie als lastig uitvoerbaar beschouwd. Fractieleider Arie Slob heeft gebrek aan ruimte, Carola Schouten is te weinig thuis en Gert-Jan Segers moest het nog met zijn gezin bespreken. Alleen Voordewind zelf twitterde zeker bereid te zijn om mensen op te vangen.

Boek 2: Economisme? Niks mis mee

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver worstelt met het praktiseren van zijn eigen opvattingen. Economisme Nee! is de stelling van zijn vandaag verschenen boek, waarin hij bestrijdt dat alles in de samenleving maar moet worden uitgedrukt in cijfers, rendement en euro’s. Toch ziet zijn partij er de commerciële kant van in. Wie lid wordt, krijgt het boek (à 17,90 euro) cadeau. Goed voor de oplage, goed voor het ledental, goed voor de portemonnee.

Boek 3: Sneller dan de regering – en dunner

Het dikste boekwerk dat politiek Den Haag publiceert is natuurlijk de jaarlijkse Miljoenennota. Hoewel dat tegenwoordig louter digitaal gaat omvat de Rijksbegroting met bijlagen al snel enige duizenden pagina’s. Zonder Prinsjesdag af te wachten – al lekten al veel cijfers en maatregelen uit – bracht de eenmansfractie van Roland van Vliet reeds een tegenbegroting uit. De voormalige PVV’er wil bezuinigen op zorg en onderwijs, het mes zetten in fiscale vrijstellingen en een ruimer lastenverlichtingspakket dan de 5 miljard die het kabinet voorstelt. Per saldo stelt Van Vliet dat hij het begrotingstekort met 2 miljard extra weet terug te brengen. En hij claimt zijn berekening al door het CPB te hebben laten napluizen.

Boek 4: Toch een boek voor de VVD-leden

Heuglijk nieuws voor de leden van de VVD die morgen naar het Zuiderstrandtheater in Scheveningen trekken om het 40-jarig jubileum van de Haya van Somerenstichting te vieren. Voor de 35 euro die zij hebben moeten betalen om de dag bij te wonen, krijgen zij ook het ‘omstreden’ boek over de naamgever van het opleidingsinstituut. Omstreden, omdat de familie van Van Someren er moeite mee heeft dat in het boek zoveel aandacht is voor het het foute oorlogsverleden van de ouders van Haya. Daarom is afgezien van een officiële overhandiging van het boek aan zoon Bart. Maar uitdelen mag wel.

    • Philip de Witt Wijnen