Vooruitgang in kinderopvang

Ouders die volgend jaar hun kind naar de crèche brengen zijn financieel beter af dan degenen die dat nu doen of de afgelopen jaren hebben gedaan. Met gevoel voor timing en publiciteit maakte minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) dat deze week bekend. Officieel en niet ‘lekkend’, hoewel ook dit voorstel onderdeel is van de plannen die het kabinet aanstaande dinsdag, Prinsjesdag, presenteert. Het gaat om een fiscale tegemoetkoming aan de ouders die de schatkist 290 miljoen kost en deel is van de 5 miljard aan lastenverlichting die het kabinet al eerder had beloofd.

Het gevoel voor publiciteit – Asscher wordt weleens genoemd als lijsttrekker van de PvdA – blijkt uit het begeleidende ‘nieuwsbericht’ met een aansprekend gekozen voorbeeld: een voltijds werkende politieagent met een verpleegkundige als partner die drie dagen per week werkt. Als zij twee kinderen hebben die drie hele dagen per week naar de opvang gaan, zijn deze ouders straks ruim 100 euro per maand voordeliger uit. Het zijn overigens niet alleen de lagerbetaalden en de middenklasse die per 1 januari profiteren van de regeling ingaat, alle werkende ouders met kinderen in de opvang krijgen een hogere kinderopvangtoeslag.

Het bewijst hoe conjunctuurgevoelig het systeem van de kinderopvang is. Een kleine tien jaar geleden waren er vier politieke partijen die kinderopvang geheel of gedeeltelijk gratis wilden maken voor iedereen (PvdA, SP en GroenLinks) of alleen voor werkende ouders (VVD). Twee jaar later brak de financiële crisis uit en wat er vooral gebeurde: kinderopvang werd duurder, op andere kindregelingen (zoals de kinderbijslag) werd beknibbeld.

De wijzigingen die Asscher nu voorstelt, zijn een vooruitgang – of een gedeeltelijk teruggedraaide achteruitgang – waarbij het te billijken is dat van ouders een eigen bijdrage gevraagd blijft worden.

Kinderopvang dient meer dan het gemak van ouders, het is een maatschappelijk belang. Het kan ervoor zorgen dat vrouwen, moeders, gaan werken of meer gaan werken, met handhaving overigens van ieders vrije keus. Vooral alleenstaande moeders kampen met het probleem dat zorg voor het kind en een betaalde baan vaak lastig te combineren zijn. Meer vrouwen op de arbeidsmarkt is winst; werkgevers kunnen het alleen maar toejuichen. Kinderopvang kan integratie bevorderen. Omgang met andere peuters kan het kind sociale vaardigheden bijbrengen die het in de kleine gezinnen van tegenwoordig moeilijker oppikt. Dat betaalt zich terug in de toekomst. Het algemeen belang van kinderopvang rechtvaardigt de maatregel van Asscher en vraagt om een regeling die duurzamer is dan de afgelopen jaren het geval bleek te zijn.