Toneelgroepen krijgen minder

Toneelgezelschappen en vrije producenten hebben sinds de kunstbezuinigingen meer moeite om hun voorstellingen aan theaters te verkopen en krijgen daarvoor ook minder betaald.

Dat blijkt uit een rondgang die deze krant heeft gemaakt langs gezelschappen, vrije producenten en hun impresariaten.

De onderhandelingen tussen podia en gezelschappen en producenten zijn harder geworden door gemeentelijke bezuinigingen op de zalen. De podia bieden nu lagere vergoedingen en garanties dan voorheen en proberen meer kosten af te wentelen op de gezelschappen.

Van de 34 ondervraagde gezelschappen, producenten en impresariaten zeggen 32 dat de voorwaarden waaronder ze kunnen spelen verslechterd zijn. Van de 34 vinden 26 het lastiger om in voldoende zalen geprogrammeerd te worden. Ook speelt mee dat het aantal kleinere zalen afgelopen jaren door sluiting is afgenomen.

Door bezuinigingen zijn zowel de podia als de gesubsidieerde gezelschappen sterker afhankelijk van hogere publieksopbrengsten als belangrijke inkomstenbron. Daardoor zijn onderhandelingen over de verdeling van de kaartverkoop harder geworden. Toneelbezoek is in 2014 licht gestegen, met 4 procent naar 1,5 miljoen bezoekers., blijkt uit cijfers die de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecteuren gisteren publiceerde.

    • Daan van Lent