NZa schrapt aparte kosten uitleg medicijngebruik van factuur apotheker

Een apotheek.
Een apotheek. Foto ANP/Robin van Lonkhuijsen

De kosten voor het begeleidingsgesprek dat apotheekmedewerkers moeten geven bij medicijngebruik worden niet meer apart vermeld op de facturen die patiënten krijgen. Ze moeten de toeslag nog wel steeds betalen, maar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoopt zo agressie en onbegrip bij de apotheekbalie weg te nemen.

Vanaf 1 januari 2016 worden de kosten van 6 euro die de apotheek moet rekenen voor het gesprek samengevoegd met de uitgiftekosten van het medicijn op de nota. De NZa wil op deze manier duidelijk maken dat het begeleidingsgesprek niet vrijblijvend is; het is aan de apotheker om te bepalen of uitleg nodig is - bijvoorbeeld bij het eerste gebruik van een medicijn -, niet aan de consument.

Schelden, smijten, niet luisteren

De kosten voor het begeleidingsgesprek bij medicijngebruik stonden sinds 1 januari 2014 apart op de nota in verband met transparantie van de gezondheidszorg, maar veel patiënten bleken daar niet van gediend. En dat terwijl de kosten altijd al gedeclareerd worden. Patiënten verkeerden in de veronderstelling dat ze mochten kiezen of ze zo’n gesprek wilden of niet, terwijl dat recht dus bij de apotheker ligt.

Dat leidde tot veel bedreigende situaties. Uit een onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) bleek in juli dat het percentage apothekers dat agressie op de werkvloer ervaart was toegenomen van 9 naar 40 procent. Patiënten scholden medewerkers uit, deden alsof ze het gesprek niet hoorden of smeten doosjes medicijnen terug over de toonbank.

Onterechte rekeningen

De NZa verwacht niet dat de aanpassing een einde maakt aan de complete discussie in de apotheek. Die verantwoordelijk ligt deels bij de apotheker zelf, aldus de toezichthouder. Ook moeten apothekers erop nazien dat ze een volwaardig gesprek hebben gevoerd wanneer ze de uitlegkosten willen declareren.

Nu komt het voor dat patiënten wel voor een gesprek moeten betalen zonder dat ze daadwerkelijk uitleg hebben gehad. De NZa heeft 70 signalen ontvangen van patiënten die zeggen dat de kosten voor het gesprek onterecht in rekening zijn gebracht. Dat aantal is in werkelijkheid nog hoger, want er komen ook klachten binnen bij de Consumentenbond, apothekersorganisatie KNMP en patiëntenfederatie NPCF.

Lees ook in NRC Handelsblad: Schelden op de apotheker