Nasleep evacuatie kost tientallen miljoenen

De materiële schade aan de gebouwen van het VUmc is na de grote wateroverlast deze week al fors, maar de kosten voor artsen en apparatuur lopen ook gewoon door. Hoe langer het ziekenhuis gesloten blijft, hoe meer misgelopen omzet.

Tientallen miljoenen. Dat is de financiële schade van de overstroming, zo schat bestuursvoorzitter Wouter Bos van het VUmc. Het ketelhuis, dat voor warm water in het hele gebouw zorgt, kan als verloren worden beschouwd, en ook de schade aan andere technische installaties is groot, zoals aan de liften.

Waterleidingbedrijf Waternet heeft zijn excuses al aangeboden voor de gesprongen leiding. Bos gaat er vanuit dat Waternet juridisch aansprakelijk is. Maar de vraag is wel hoe ver die aansprakelijkheid reikt. Ook voor de misgelopen omzet?

De zorgverzekeraar zal de facturen voor medische behandeling van patiënten gewoon aan het VUmc vergoeden, al was het maar omdat dikwijls artsen van VUmc in andere klinieken de medische behandeling voortzetten.

Maar de hulp van omliggende ziekenhuizen zal óók vergoed moeten worden. Het Amsterdamse universitaire medisch centrum zal de door de zorgverzekeraar betaalde facturen moeten verrekenen met de vijftien à twintig ziekenhuizen die nu tussentijds de patiëntenzorg van het ziekenhuis overnemen.

Het ziekenhuis blijft nog minstens een week dicht. Tegelijkertijd lopen de vaste kosten zoals salarissen voor artsen, ondersteunend personeel en kosten van medische apparatuur en gebouwen gewoon door. De omzet die het ziekenhuis de komende tijd misloopt gaat dus bijna één op één ten koste van de winst.

Vorig jaar realiseerde VUmc met patiëntenzorg een jaaromzet van rond de 400 miljoen euro. Een weekje sluiting vertaalt zich in theorie dus al snel in een tegenvaller van rond de 8 miljoen euro. Dat hakt erin bij een ziekenhuis dat de laatste twee jaar verlies leed op patiënten.

Zal Waternet de omzetderving betalen als zij verantwoordelijk blijkt voor de gesprongen leiding? Natuurlijk zal (een deel van) de schade ook gedekt worden door de schadeverzekeraar – een verzekeringskwestie.

Ziekenhuizen worden wel vaker ontruimd of gesloten, bijvoorbeeld vanwege brand of een uitbraak van de MRSA-bacterie. Bij Medisch Centrum Meander in Amersfoort woedde begin 2011 een brand waardoor 172 patiënten geëvacueerd moesten worden. Die werden negen dagen op een andere locatie ondergebracht.

Dit was een van de verklaringen voor een omzetdaling van 12 miljoen euro in Amersfoort. De directe schade zou uiteindelijk wel vergoed worden door de verzekeraar.

    • Jeroen Wester