De Rekenkamer

De Rekenkamer zoekt uit wat de werkelijke kosten en economische motieven van bedrijven zijn. Van uiteenlopende zaken en producten worden de kosten in kaart gebracht. Vanavond staat de vraag centraal wat paracetamol nu eigenlijk kost om te fabriceren. Als huismerk is paracetamol vaak al te koop voor slechts 49 cent per pakje. Hoe kan een medicijn zo goedkoop zijn? Geen enkele fabrikant wil openheid van zaken geven, waardoor getracht wordt om samen met een scheikundige de formule van de kostprijs van paracetamol te ontcijferen.