Opinie

    • Raymond van den Boogaard

Het gaat helemaal verkeerd met Europa

Het Forum voor Democratie is gevestigd in een kelder aan de Amsterdamse Herengracht. Het initiatief is van de schrijver Thierry Baudet. Een vaandel met een foto van het Parthenon in Athene nodigt voorbijgangers uit voor de wekelijkse „borrellezing”. Al gauw is de ruimte overvol met ongeveer twintig mensen: jongeren in de studerende leeftijd, plus wat oudere heren die – afgaande op hun in deze kleine ruimte onontkoombare conversatie – het altijd al gezegd hadden.

‘Het’ is: dat het helemaal de verkeerde kant opgaat met Europa. Blijkens de website wil Forum voor Democratie een „onafhankelijke denktank” zijn voor „meer democratie”, dat wil zeggen: minder Europa. De club vergaart handtekeningen voor een raadgevend referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie en Oekraïne. Ook „lagere belastingen” is trouwens een doelstelling.

Spreker is vandaag Lucas Hartong, voormalig voorzitter van de PVV-fractie in het Europees Parlement. Inmiddels heeft hij Wilders’ partij en het Europarlement de rug toegekeerd omdat de partijleider wil gaan samenwerken met het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ. En daar wil Hartong niet mee te maken hebben, legt hij uit in zijn boek De 1 minuut democratie. Die ene minuut slaat op de spreektijd die hem was vergund bij debatten in het Europarlement.

In kort bestek schetst Hartong zijn politieke motivatie. Inspiratie ontleent hij vooral aan het boek The clash of civilisations and the remaking of world order van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington, waarvan hij een ietwat eenzijdige, vooral anti-islam interpretatie ten beste geeft. Over de vraag aan welke kant hij staat, laat spreker geen twijfel bestaan: aan de kant van het (Europese) christendom – jammer dat de Europese grondwet geen recht doet aan de christelijke wortels. Hartong rept van „natuurwetten”, van de strijd om Europa tussen „beschaving en chaos”.

Over het Europees Parlement laat hij zich zeer kritisch uit. Dat parlement is één grote samenzwering om de burgers van Europa te beliegen en te verraden, terwille van de vestiging van een supranationale eenheidsstaat. De afgevaardigden is het alleen maar om hun eigen privileges te doen. Zij vormen „een politieke kaste, op zoek naar een volk”. Wie niet meedoet, zoals een PVV’er, wordt op schandelijke manieren dwarsgezeten. Lovend laat Hartong zich uit over de Hongaarse premier Viktor Orbán, een van de weinige Europese leiders die het snappen.

Uit hun vragen blijkt, dat dit alles voor de toehoorders niet echt als een verrassing komt. Hoogstens vragen zij zich hardop en verwonderd af, waarom de Nederlandse bevolking nog niet in meerderheid tot zulke inzichten is geraakt. Hartong oppert de mogelijkheid van een belastingstaking. Dan betreedt Thierry Baudet himself het keldertje, links en rechts omhelzingen en handdrukken uitdelend, als een Amerikaanse presidentskandidaat. Ik weet nog net op tijd weg te komen.

    • Raymond van den Boogaard