Geplande moskee Gouda wordt asielzoekerscentrum

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft het gemeentebestuur van Gouda gevraagd of het de verlaten PWA-kazerne mag inrichten als asielzoekerscentrum. Dat is het terrein dat tot deze zomer op de nominatie stond om een mega-moskee te huisvesten. Dat bouwproject sneuvelde in juli in de raad, na maandenlange protesten van buurtbewoners.

Het gemeentebestuur heeft de wijkbewoners gisteren per brief op de hoogte gesteld. „Onder andere vanwege het landsbelang”, schrijven burgemeester en wethouders, wil Gouda meewerken aan verzoek.

„Wel heeft zij het COA met klem verzocht de ervaringen en aandachtspunten uit de eerdere discussie over de PWA kazerne te betrekken bij de realisatie van een regulier AZC in de PWA kazerne.”

Gevoelige locatie

„De locatie kent zijn gevoeligheden”, zegt D66-fractievoorzitter Thierry van Vugt, die blij is dat de gemeente op deze manier kan helpen bij de vluchtelingencrisis. Fractievoorzitter Ronald Verkuijl van de VVD zegt dat zijn partij verwacht had dat het COA zou vragen om een tijdelijke noodopvang voor oorlogsslachtoffers op deze locatie. Een regulier asielzoekerscentrum, waar het COA voor de duur van tien jaar 500 asielzoekers zou willen opvangen, noemt Verkuijl „ingrijpender”. Zijn partij stemt dan ook niet bij voorbaat in. Hij verwacht wel dat „een flinke meerderheid van de raad” vóór zal zijn – al is instemming van de raad formeel niet nodig: de kazerne is rijksbezit.

„De wijk kookt over”, zegt Edward Uittenbroek van het buurtcomité Gouda Noord Zoals het Hoort. Dat heeft volgens hem te maken met wantrouwen jegens de gemeente, gevoed door wethouders die tijdens de discussie over de mega-moskee tot drie keer toe hebben „gedreigd met een asielzoekerscentrum”. Uittenbroek: „Ik zal moeite hebben mensen ervan te overtuigen dat deze situatie heel anders ligt en dat het geen achterkamertjespolitiek van de gemeente is.”

    • Bas Blokker