#DvdW: het oeuvre van een radicale moralist

D.H. Lawrence (Foto Wikipedia)

Voor zijn Dagkalender van de Wereldliteratuur bekijkt journalist en schrijver Pieter Steinz dagelijks wat er actueel is in boekenland. Vandaag aandacht voor D.H. Lawrence, de schrijver van Sons and Lovers (1913) en Lady Chatterley’s Lover (1928) die morgen 130 zou zijn geworden.

Instinct en intuïtie, dat waren volgens de mijnwerkerszoon D.H. Lawrence de belangrijkste dingen in het leven. Zonder zich iets aan te trekken van de taboes van zijn tijd, predikte hij in zijn romans seksuele vrijheid en emotionele openheid als wondermiddel voor de moderne mens, die zijns inziens sinds de industriële revolutie ver van de natuur was afgedwaald. Geen wonder dat de verhouding tussen de seksen Lawrence’ favoriete onderwerp was en dat hij herhaaldelijk wegens obsceniteit met de censuur in aanraking kwam. De eerste keer met zijn vierde roman The Rainbow (1915), die het wel en wee van drie generaties in Lawrence’ geboortestreek Nottinghamshire beschrijft; de laatste keer met Lady Chatterley’s Lover (1928), het frank en vrij vertelde verhaal van een adellijke dame die overspel pleegt met haar jachtopziener.

Het schandaalsucces van Lady Chatterley’s Lover (dat pas in 1960 na een beroemd proces in Engeland mocht verschijnen) heeft Lawrence’ nog betere romans in de schaduw gezet; de bekendste zijn Sons and Lovers (1913) en Women in Love (1920, een vervolg op The Rainbow), waarin Lawrence onder meer zijn relatie met zijn latere vrouw Frieda von Richthofen verwerkte. Lawrence, die de laatste vijftien jaar van zijn leven over de wereld rondzwierf (in Mexico schreef hij de filosofische Aztekenroman The Plumed Serpent, 1926), was een radicale moralist. Dat zijn romans desondanks nog steeds een genot zijn om te lezen komt door zijn ritmische, poëtische stijl en zijn vermogen om diep af te dalen in de ziel van zijn personages.

    • Pieter Steinz