Mogelijk AZC op plek van megamoskee in Gouda

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft het gemeentebestuur van Gouda gevraagd of het de verlaten PWA-kazerne mag inrichten als asielzoekerscentrum. Dat is het terrein dat tot deze zomer op de nominatie stond om een mega-moskee te huisvesten. Dat bouwproject sneuvelde in juli in de raad, na maandenlange protesten van buurtbewoners. Het gemeentebestuur heeft de wijkbewoners gisteren per brief op de hoogte gesteld. „Onder andere vanwege het landsbelang”, schrijven burgemeester en wethouders, wil Gouda meewerken aan verzoek.

„Wel heeft zij het COA met klem verzocht de ervaringen en aandachtspunten uit de eerdere discussie over de PWA kazerne te betrekken bij de realisatie van een regulier AZC in de PWA kazerne.”

„De locatie kent zijn gevoeligheden”, zegt D66-fractievoorzitter Thierry van Vugt, die blij is dat de gemeente kan helpen bij de vluchtelingencrisis. Fractievoorzitter Ronald Verkuijl van de VVD zegt dat zijn partij verwacht had dat het COA zou vragen om een tijdelijke noodopvang voor oorlogsslachtoffers op deze locatie. Een regulier asielzoekerscentrum, waar het COA voor de duur van tien jaar 500 asielzoekers zou willen opvangen, noemt Verkuijl „ingrijpender”. Zijn partij stemt dan ook niet bij voorbaat in. (NRC)