Toezichthouder ACM kritisch over privatisering Holland Casino

Foto ANP

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is kritisch over het conceptwetsvoorstel van het kabinet dat de privatisering van Holland Casino regelt. Dat blijkt uit een brief van de ACM aan het ministerie van Veiligheid en Justitie die in het bezit is van NRC.

In januari publiceerde het kabinet het conceptwetsvoorstel modernisering casinoregime waarin het de in het regeerakkoord beloofde privatisering van Holland Casino verder uitwerkt. Het kabinet is van mening dat “het aanbieden van gokspelen geen kerntaak van de overheid is”. Ook denkt het dat de overheid prima de traditionele doelstellingen van het kansspelbeleid - het voorkomen van verslaving, beschermen van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit - kan waarborgen zonder casino-eigenaar te zijn.

Monopoliepositie

Daarom wil het kabinet Holland Casino privatiseren. Tegelijkertijd zal een eind gemaakt worden aan de monopoliepositie van de staatsdeelneming (14 vestigingen, bijna 3.000 werknemers) door vier filialen los te koop te zetten en twee nieuwe casinovergunningen te verstrekken.

Vandaar dat in casinokringen naar het plan wordt verwezen als 10-4-2. Als de privatisering volgens plan in 2017 werkelijkheid wordt, vallen er 10 Holland Casino-vestigingen gezamenlijk in de handen van een partij, gaan 4 vestigingen als blok over naar een andere private partij en krijgt Nederland 2 volledig nieuwe casino’s.

Dit zijn de veertien Holland Casino-filialen (de groene stip geven panden aan die daadwerkelijk Casino-eigendom zijn):

Kritisch over uitwerking

Dat het kabinet het speelcasinoregime verruimt en het monopolie van Holland Casino openbreekt omschrijft mededingingswaakhond ACM als “positief”. Want “consumenten kunnen hier de vruchten van plukken in de vorm van een betere prijs en kwaliteit”.

Maar op de uitwerking is de toezichthouder erg kritisch. Zo vraagt de ACM zich af of er straks wel genoeg ruimte is voor concurrentie en of de staat met de voorgenomen wet niet gewoon een nieuw monopolie creëert. Het geprivatiseerde Holland Casino mag straks 15 jaar lang 10 van de 16 casino’s Nederland exploiteren, constateert de ACM bezorgd:

“Het is moeilijk voor andere partijen om met een dominante partij te concurreren. Dit geldt zeker voor nieuwe toetreders die met een imcumbent moeten concurreren.”

Ook is volgens de ACM nog onduidelijk hoe wordt bepaald welke vier vestigingen van Holland Casino worden afgestoten en welke rol Holland Casino in dat geheel heeft.

ACM vreest mededingingsproblemen en adviseert het kabinet om zulke problemen op voorhand “te voorkomen door Holland Casio een minder sterke uitgangspositie te geven bij het introduceren van (meer) marktwerking op de markt voor speelcasino’s”. Zo oppert de toezichthouder om Holland Casino minder dan de tien vergunningen te laten houden, de looptijd te verkorten van bijvoorbeeld 15 naar 10 jaar en/of op transparante wijze vast te stellen welke vergunningen Holland Casino moet afstoten.

Legalisering internetgokken

De verkoop van Holland Casino is onderdeel van de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid dat dit kabinet voorstaat. Onderdeel daarvan is ook de legalisering van gokken op internet en de hervorming van het loterijstelsel. Momenteel onderzoekt de ACM de voorgenomen fusie van de Lotto en Staatsloterij.

Gevraagd naar een reactie over het ACM-advies stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie dat het nieuwe model voor meer concurrentie zorgt dan het huidige monopolie en dat er weliswaar sprake is van 1 partij die 10 van de 16 vergunningen heeft maar dat iedere geïnteresseerde partij op een transparante manier kan meedingen naar die positie in de markt. Binnenkort wordt de conceptwet voor advies naar de Raad van State gestuurd.

    • Camil Driessen