Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Natuurvergunningen kolencentrale Eemshaven zijn nu in orde

De bouw van de energiecentrale van RWE in de Eemshaven.
De bouw van de energiecentrale van RWE in de Eemshaven. Foto ANP / Lex van Lieshout

De natuurvergunningen voor de kolencentrale van RWE in de Groningse Eemshaven zijn na lang bakkeleien eindelijk in orde. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald op basis van nieuw overheidsonderzoek. Daaruit bleek dat natuurgebieden geen schade zullen lijden door vermeerderde uitstoot van stikstof en kwik.

Twitter avatar RaadvanState Raad van State Natuurvergunningen voor elektriciteitscentrale in de Eemshaven in orde http://t.co/zeXnAdvl8U

Milieuorganisaties als Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu fulmineren al langer tegen de kolencentrale. Zij waren dan ook samen met enkele Duitse gemeenten naar de Raad van State gestapt omdat de natuurvergunningen in hun ogen nog steeds onvoldoende waren.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren nu echter ongegrond verklaard, waardoor de elektriciteitscentrale van RWE nu over geldige vergunningen beschikt. Volgens de Raad worden de zogeheten Natura 2000-gebieden ‘Lieftinghsbroek’ en ‘Drouwenerzand’ niet aangetast door stikstofneerslag en kwikuitstoot.

Eerst vergunningen nog vernietigd

De uitspraak van vandaag kent een lange voorgeschiedenis. Eind 2011 vernietigde de Raad van State nog de eerdere natuurvergunningen die aan RWE waren verleend. De Raad stelde milieuorganisaties in het gelijk, die stelden dat de effecten van de bouw en exploitatie op de natuur op punten onvoldoende waren onderzocht. In afwachting van de nieuwe vergunningsaanvraag, gaf de provincie in september een gedoogvergunning af, waardoor de bouw van de centrale niet helemaal stilgelegd hoefde te worden.

In 2012 verleenden de staatssecretaris en de provinciebesturen nieuwe vergunningen aan RWE. Greenpeace gaf toen aan deze nieuwe vergunningen aan te zullen vechten. In april vorig jaar bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak dat een deel van de bezwaren ongegrond was, maar oordeelde wel dat er onderzoek moest worden gedaan naar de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden.

Fraude-onderzoek

Vorig jaar kondigde Imtech aan een onderzoek in te stelling naar fraude bij de bouw van de energiecentrale, naar aanleiding van bevindingen van De Telegraaf en het Duitse Handelsblatt. Bij de bouw is mogelijk sprake geweest van illegale kartelafspraken, waardoor opdrachtgevers Essent en het moederbedrijf RWE meer geld kwijt waren voor de bouw. Volgens bronnen van De Telegraaf compenseerde Imtech de hoge prijzen bij de kartelpartners door valse facturen toe te staan. Zo konden die partijen meeprofiteren van de extreme winsten die op het bouwproject werden behaald.

De centrale staat op het randje van de Waddenzee. RWE/Essent heeft zo’n 3 miljard euro in de energiecentrale gestoken. De centrale heeft een vermogen van 1600 megawatt, waarmee circa 2,5 miljoen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.