Zembla: Gevangen in Gaza

Zembla onderzoekt wat de gevolgen zijn van de Israëlische blokkade van de Gazastrook op haar inwoners. In de Gazastrook wonen ongeveer 1,8 miljoen mensen op een oppervlakte die ongeveer gelijk is aan een kwart van de provincie Flevoland. Er worden in zeer beperkte mate goederen doorgelaten, een levensvatbare economie is ver te zoeken en veel bewoners zijn afhankelijk van voedselhulp van de VN. Onder andere met een ontmoeting met de elfjarige Motaser, die in 2014 voor een Hamasstrijder wordt aangezien en beschoten door de Israëlische marine.