Eén op de vijf papa’s werkt door

Niet alle vaders die recht hebben op betaald kraamverlof maken gebruik van die mogelijkheid, meldt het CBS. Toch zijn er plannen om het verlof te verlengen.

illustratie tomas schats

Net vader geworden? Het merendeel van de Nederlandse mannen neemt in dat geval een paar dagen vrij. Maar niet alle vaders die recht hebben op betaald kraamverlof maken gebruik van die mogelijkheid, zo meldde het CBS.

In 2013 kregen bijna 120.000 werkende mannen een kind. Van die vaders namen er ruim vier op de vijf in de eerste vier weken hierna verlof op. Van de mannen die niet met verlof gingen, had volgens het CBS 9 procent daar ook geen behoefte aan. In 6 procent van de gevallen was die behoefte er wel, maar was verlof niet mogelijk.

In Nederland mogen mannelijke werknemers bij de geboorte van een kind twee dagen betaald kraamverlof opnemen. Van de vaders die daar in 2013 gebruik van maakten, nam ruim 60 procent extra vrije dagen op. Het CBS berekende dat wanneer alle prille vaders gebruik hadden gemaakt van hun recht op kraamverlof, er ruim 2 miljoen arbeidsuren hadden moeten worden doorbetaald. Dit komt overeen met een bedrag van 46 miljoen euro.

Vorige maand lekte uit dat het kabinet het vaderschapsverlof wil verlengen van twee naar vijf dagen. De maatregel zou 75 miljoen euro per jaar gaan kosten. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) wilde het kabinetsplan echter niet bevestigen en verwees naar Prinsjesdag, wanneer de begroting officieel wordt gepresenteerd door de koning.

In een reactie tegenover de NOS liet Asscher weten dat het goed is voor het kind en beide ouders wanneer vaders betrokken zijn vlak na de geboorte. Ook zou het volgens hem de jaren erna makkelijker zijn om afspraken te maken over verdeling van arbeid en zorg. Nederland loopt daar niet in voorop, zegt Asscher.

Enorm gevecht met de werkgevers

Twee maanden geleden liet Asscher nog weten dat een verdere uitbreiding van het vaderschapsverlof niet tijdens dit kabinet zou plaatsvinden. De minister reageerde met zijn uitspraak op een rapport van het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. Daarin wordt gepleit voor tien dagen vaderschapsverlof. De regeling werd begin dit jaar al verruimd: rond de geboorte van hun kind hebben vaders sinds 1 januari dit jaar recht op twee dagen betaald en drie dagen onbetaald verlof. Volgens de minister was het een „enorm gevecht” met werkgeversorganisaties om dat voor elkaar te krijgen. Wat betreft de lengte van het ouderschapsverlof behoort Nederland tot de middenmoot. In IJsland en Slovenië hebben vaders met 90 dagen betaald verlof de ruimste verlofregelingen. NRC