Opinie

    • Ik

Begraafplaats

None

Onze tante overleed in 1996, en dus kregen we een brief van de gemeente waar zij begraven was, of we de grafrechten wilden verlengen. Zo niet, dan mochten we de grafbedekking komen ophalen. Dan zou de gemeente ook het graf ruimen.

De brief vervolgt: „De nog aanwezige stoffelijke resten zullen worden verzameld en worden bijgezet in een verzamelkelder op de begraafplaats.”

De ondertekenaar van de brief gaf als zijn functie op: Teamleider beheer en onderhoud Openbare ruimte en Afvalverzameling.

Marty Bax

    • Ik