VVD en PvdA na lang overleg eens over EU-asielplan

Premier Rutte en VVd-fractievoorzitter Zijlstra gisteravond na coalitieoverleg over de vluchtelingencrisis. Foto ANP / Bart Maat

Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over het Nederlandse standpunt over een Europese asielaanpak. Beide fracties gingen vanochtend akkoord met een compromis dat vanmiddag om 13.00 uur wordt gepresenteerd.

Vanochtend was al duidelijk dat het kabinet het Europese Commissie-voorstel steunt om vluchtelingen uit zuidelijke landen verplicht te verdelen over andere lidstaten. Volgens coalitiebronnen is Nederland ook bereid om meer vluchtelingen op te nemen, zoals de Commissie wil. Het kabinet doet waarschijnlijk nog geen toezeggingen doen over een exact aantal.

Update 13.24 uur: Het Nederlandse kabinet wil dat mensen die asiel willen aanvragen in de Europese Unie, hun aanvraag al kunnen doen in de regio waar ze vandaan komen. Dat maakte staatssecretaris Klaas Dijkhoff zojuist bekend in een persconferentie.

Vluchtelingenkwestie gevoelig onderwerp

Binnen de coalitie van VVD en PvdA is de vluchtelingenproblematiek het gevoeligste onderwerp. Beide partijen hebben zich geprofileerd met totaal uiteenlopende visies. Terwijl Duitsland en Frankrijk al snel stelling namen door grotere aantallen asielzoekers op te nemen, bleef Nederland lange tijd stil.

Toch moest er snel een gezamenlijk standpunt komen. Donderdag namelijk vergadert de Tweede Kamer met premier Rutte en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel, VVD) over de Nederlandse opstelling in Europa rond dit thema. Volgende week maandag gaat Dijkhoff naar een extra ingelaste eurotop.

VVD hekelt ‘symptoombestrijding’ Europa

De VVD had het liefst gezien dat haar staatssecretaris in Europa vertelde dat Nederland de Europese grenzen wil sluiten, en dat alle vluchtelingen in hun eigen regio moeten worden opgevangen. Landen kunnen er daarna zelf voor kiezen om vluchtelingen op uitnodiging hierheen te laten komen. Dit is de enige aanpak waarmee je het probleem kunt oplossen, zegt de VVD in elk debat. Alle andere maatregelen zijn “symptoombestrijding”.

De PvdA daarentegen wil één Europees asielsysteem met een gezamenlijk toelatingsbeleid, waarin alle vluchtelingen met een vaste verdeelsleutel worden verspreid over verschillende EU-landen.

    • Christiaan Pelgrim