SCP: werkgevers doen niet wat het kabinet juist wil

Duizenden werknemers in de sociale werkvoorziening voerden begin 2014 actie voor het behoud van hun banen. Foto ANP / Remko de Waal

Werkgevers doen steeds minder aan scholing voor hun personeel, ze nemen steeds vaker flexibele werknemers aan die geen uitzicht krijgen op een vaste baan en ze vinden het minder belangrijk om medewerkers die moeten vertrekken, te helpen bij hun zoektocht naar een andere baan.

Dat blijkt uit een langlopend onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), ‘Vraag naar Arbeid’, dat vandaag gepubliceerd is.

Die trend onder werkgevers is volledig tegengesteld aan wat het kabinet Rutte II van werkgevers wil. Van de nieuwe wet Werk en Zekerheid die afgelopen zomer is ingegaan is het de bedoeling dat flexibele medewerkers sneller vast werk krijgen. Door die wet wordt het makkelijker om mensen te ontslaan, maar het is dan wel de bedoeling dat bedrijven de kansen van die medewerkers op de arbeidsmarkt vergroten door hen bij- of omscholing aan te bieden.

Weinig bereidheid om gehandicapten aan het werk te zetten

Uit de SCP-studie blijkt ook dat er in bedrijven weinig bereidheid is om gehandicapten aan het werk te zetten, ook al hebben de werkgevers beloofd om de komende jaren 100.000 gehandicapten in dienst te nemen – anders worden ze verplicht om dat te doen. Ook neemt de wil onder werkgevers af om niet-westerse allochtonen aan te nemen of vrouwen te benoemen in leidinggevende functies.

Het SCP onderzoekt de houding van werkgevers in Nederland al sinds 1989 en publiceert de resultaten om de twee jaar. De studie van nu gaat over 2013 en 2014 en laat dus nog niet zien welk effect de betere economische omstandigheden zouden kunnen hebben op de bereidheid van ondernemers om meer mensen in vaste dienst te nemen. Maar niets wijst er in het onderzoek op dat dat eraan zit te komen.

De groep die het het hardste nodig heeft

Onderzoeker Patricia van Echtelt zegt:

“Wij zien toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt, maar ook dat werkgevers het minst bereid zijn om te investeren in hun tijdelijke arbeidskrachten. En dat is juist de groep die dat het hardste nodig heeft.”

Werkgevers vinden het wel belangrijker dat ze ouderen langer in dienst nemen. Maar ze klagen er ook steeds meer over: een kwart van de ondervraagde werkgevers vindt dat oudere werknemers te duur zijn voor de productie die ze leveren.

Lees ook in NRC Handelsblad: Werken we straks allemaal flexibel? Over de toekomst van werk en sociale zekerheid.
    • Petra de Koning