Russische homo’s krijgen hier nu makkelijker asiel

Russische homoseksuelen kunnen voortaan makkelijker asiel krijgen in Nederland. Dat schreef staatssecretaris Dijkhoff (Asiel, VVD) gisteren aan de Tweede Kamer. De situatie van Russische LHBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) is zodanig verslechterd dat Nederland hen nu als ‘risicogroep’ ziet. Daarom kunnen ze bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al „met geringe indicaties” aantonen dat ze vervolging vrezen. Tot nu toe meende de IND dat grote steden als Moskou of St. Petersburg nog wel veilig zouden zijn. In juli meldde deze krant dat de IND veel asielaanvragen weigert van Russische LHBT’s. SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks vroegen het kabinet toen om een versoepeling van het beleid.

    • NRC