R meer of minder maakt in deze merkenruzie niet uit

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: merken en het gevaar van verwarring.

Door onze redacteur

Intellectueel eigendomsrecht kan worden samengebald in deze vraag: Wanneer is een concurrent een parasiet en wanneer niet? In het kort geding tussen de speelgoedfirma’s Playgro en Playgo moest de kortgedingrechter in Den Haag deze zomer oordelen of Playgo, zónder R, een te groot risico van verwarring zou opleveren voor Playgro, mét R. Ook hun logo’s leken behoorlijk op elkaar.

Dat lijken geen al te ingewikkelde vragen. Als de concurrent zó dicht naar jouw woord- en beeldmerk toekruipt, wat kan dan anders de bedoeling zijn dan meeliften op jouw klantenkring? Maar pas op, de rechter redeneert anders.

Welke maatstaf hanteert de rechter precies? Eerst moet worden beoordeeld of Playgro niet te lang heeft stilgezeten. Dit is immers een kort geding en dus moet er een ‘spoedeisend belang’ zijn. Voor het woordmerk Playgo is daarvan volgens de rechtbank geen sprake. Dat vindt Playgro sinds 2002 al geen probleem. Daar heeft Playgro geen spoedbelang – en dus veegt de rechter dat bezwaar van tafel.

Dat ligt anders met het logo, het beeldmerk. Dat is van veel recenter datum. Bestaat daar potentieel verwarringsgevaar? Precies gezegd: is er sprake van schadelijke „visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming” te beoordelen naar de „totaalindruk” van het merk?

Daarvan is de rechter niet onder de indruk. Playgro heeft maar weinig van Playgo te duchten. Weliswaar is het allebei speelgoed en is er ‘auditief’ gelijkenis. Maar Playgro is zélf maar weinig onderscheidend. Er zijn op de speelgoedmarkt veel merken die variëren met ‘play’, zoals PlayO en Play & CO. Play vindt de rechter „zuiver beschrijvend”. En ‘gro(w)’ en ‘go’ verschillen juist inhoudelijk wel sterk: groeien of gaan. Ook de beeldmerken verschillen behoorlijk. Er is dus geen gevaar verwarring te duchten, aldus de rechter. Ook omdat Playgro uit zichzelf al weinig onderscheidende waarde heeft.

    • Folkert Jensma