Kabinet wil asielaanvragen buiten EU afhandelen, maar voor nu een verdeelsleutel

Het Nederlandse kabinet wil dat mensen die asiel willen aanvragen in de Europese Unie, hun aanvraag al kunnen doen in de regio waar ze vandaan komen. Dat moet ervoor zorgen dat de “cynische mensensmokkelaars” die nu mensen met heel veel risico naar Europa brengen een halt worden toegeroepen.

Asielzoekers bij de grens tussen Hongarije en Oostenrijk
Asielzoekers bij de grens tussen Hongarije en Oostenrijk Foto: EPA / Roland Schlager

Het Nederlandse kabinet wil dat mensen die asiel willen aanvragen in de Europese Unie, hun aanvraag al kunnen doen in de regio waar ze vandaan komen. Mensen die toch zelf naar Europa komen, worden teruggestuurd om alsnog buiten Europa hun aanvraag in te dienen. Dat moet op de lange termijn de migrantentoestroom verminderen. Tegelijk steunt het kabinet het plan van de Europese Commissie om vluchtelingen volgens een vaste verdeelsleutel over lidstaten te verdelen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff maakte de nieuwe asielaanpak van het kabinet zojuist bekend in een persconferentie. Het was vanochtend al bekend dat de coalitiepartijen een compromis hadden gesloten. Binnen het kabinet is vluchtelingenproblematiek een zeer gevoelig onderwerp, omdat de twee coalitiepartijen zich met totaal uiteenlopende visies hadden geprofileerd.

Vooral de PvdA is voorstander van de Europese plannen voor herverdeling van vluchtelingen. Het lijkt het erop dat de VVD in ruil voor steun aan die plannen, tevreden wordt gehouden door met de VVD-visie van ‘opvang in de regio’ Europa in te gaan. Maar als Nederland andere EU-landen niet weet te overtuigen van dit langetermijnplan, staat de VVD alsnog met lege handen.

In de regio

De gewenste opvang in de regio moet ervoor zorgen dat de “cynische” mensensmokkelaars die nu mensen met heel veel risico naar Europa brengen een halt worden toegeroepen, schrijft het kabinet in een Kamerbrief. Om vluchtelingen zo veel mogelijk bescherming te bieden, vindt het kabinet dat de EU zich moet inspannen die opvang in de de regio veiliger te maken. Dat moet ervoor zorgen dat minder mensen aan “de risicovolle doorreis” naar Europa beginnen. De Kamerbrief:

“Een uitzichtloos verblijf in opvangkampen en geïmproviseerde verblijven moet worden vervangen door opvang in belangrijke transitlanden in veilig en adequaat toegeruste gastgemeenschappen van een meer structurele aard.”

Omdat er voor de opvang van vluchtelingen rond Syrië alleen al voor dit jaar een tekort is van 4,2 miljard euro, heeft het kabinet besloten 110 miljoen euro vrij te maken.

Problemen nu

Om de problemen op de korte termijn met de grote toestroom van vluchtelingen op te lossen, wil het kabinet dat er nu een verplichte verdeelsleutel wordt ingevoerd, zodat migranten worden verdeeld over de Europese Unie. Volgens de huidige regels moet een asielzoekers asiel aanvragen in het lang van aankomst in de EU. Dat zorgt voor een enorme druk op de grenslanden van de EU, zoals Griekenland, Italië en Hongarije. Dijkhoff:

“Dat betekent dat waar een aanvraag in Griekenland kan leiden tot opvang in Duitsland of Nederland, dit omgekeerd ook het geval moet zijn. De Lidstaat waar de aanvraag voor Europese bescherming wordt gedaan moet irrelevant zijn voor de beslissing in welke Lidstaat de uiteindelijke opvang vorm zal krijgen. Alleen op deze manier vervalt de reden om – mogelijk met gevaar voor eigen leven via mensensmokkelaars – binnen de EU door te reizen naar een bepaalde lidstaat.

Lees de Kamerbrief: