Afghanistan 1979

None

Het binnendringen van de Sovjettroepen in Afghanistan in 1979 betekende het begin van een tienjarig conflict en het ontkiemen van Al-Qaeda. In Afghanistan 1979, the War that Changed the World wordt de nadruk gelegd op de Sovjet-zijde. Aan de hand van archiefmateriaal en getuigenissen van betrokkenen wordt een unieke inkijk geboden in deze oorlog. Getoond wordt het handgeschreven document met de officiële beslissing om in te grijpen in “A” en voormalig Sovjetleider Michail Gorbatsjov spreekt voor het eerst openlijk over deze invasie.