Coalitie na lang overleg eens over EU-asielplan

Coalitiepartijen PvdA en VVD denken heel anders over de asielopvang. Toch bereikten ze een akkoord.

Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over het Nederlandse standpunt over een Europese asielaanpak. Beide fracties gingen vanochtend akkoord met een compromis dat vanmiddag gepresenteerd zou worden.

Binnen de coalitie van VVD en PvdA is de vluchtelingenproblematiek het gevoeligste onderwerp. Beide partijen hebben zich geprofileerd met totaal uiteenlopende visies. Terwijl Duitsland en Frankrijk al snel stelling namen door grotere aantallen asielzoekers op te nemen, bleef Nederland lange tijd stil.

Toch moest er snel een gezamenlijk standpunt komen. Donderdag vergadert de Tweede Kamer met premier Rutte en staatssecretaris Dijkhoff (Asiel, VVD) over de Nederlandse opstelling in Europa rond dit thema. Volgende week maandag gaat Dijkhoff naar een ingelaste eurotop.

De VVD had het liefst gezien dat haar staatssecretaris in Europa vertelde dat Nederland de Europese grenzen wil sluiten, en dat alle vluchtelingen in hun eigen regio moeten worden opgevangen. Landen kunnen er daarna zelf voor kiezen om vluchtelingen op uitnodiging hierheen te laten komen. Dit is de enige aanpak waarmee je het probleem kunt oplossen, zegt de VVD in elk debat. Alle andere maatregelen zijn „symptoombestrijding”.

De PvdA daarentegen wil één Europees asielsysteem met een gezamenlijk toelatingsbeleid, waarin alle vluchtelingen met een vaste verdeelsleutel worden verspreid over verschillende EU-landen.

Over de praktische maatregelen die het kabinet moet nemen vanwege het hoge aantal asielaanvragen in Nederland, is niet veel onenigheid. Iedereen weet dat de Syriërs en Eritreeërs die nu binnenkomen – hoeveel het er ook zijn – recht hebben op asiel. Dus VVD en PvdA ruziën niet over de openstelling van grote evenementenhallen als noodopvang en het extern inhuren van 200 extra hoormedewerkers voor het behandelen van alle asielaanvragen.

Maar over hoe Europa het vluchtelingenprobleem op de lange termijn moet aanpakken, verschillen de coalitiepartijen fundamenteel van mening. Hierover werd al sinds vorige week overlegd tussen het kabinet en de partijtop van VVD en PvdA.

Vanochtend was al duidelijk dat het kabinet het Europese Commissie-voorstel steunt om vluchtelingen uit zuidelijke landen verplicht te verdelen over andere lidstaten. Volgens coalitiebronnen is Nederland ook bereid om meer vluchtelingen op te nemen, zoals de Commissie wil. Het kabinet zou waarschijnlijk nog geen toezeggingen doen over een exact aantal.

Het zal pijnlijk zijn geweest voor de VVD-fractie om Nederland opnieuw meer vluchtelingen te laten opnemen. Deze zomer ging de fractie na een urenlange vergadering schoorvoetend akkoord met een nieuw steunpakket voor Griekenland, terwijl ze daar altijd fel tegen was geweest. Kan de partij opnieuw gezichtsverlies aan? Als de VVD nu akkoord moet gaan met ‘symptoombestrijding’, is één ding zeker: de oppositie van de PVV zal hard zijn.

    • Christiaan Pelgrim