Brieven

Na de rurale golf, eindelijk...

Naast alle ellende is een voordeel van de huidige vluchtelingenexplosie (de eerste 5 pagina’s van 5/9) dat het evenwicht in het ‘moslimaandeel’ van onze bevolking door de komst van de Syriërs wordt aangevuld met hoogopgeleide, mondaine wereldburgers. Dit ten nadele van de, vergeef me, eerste rurale golf van het platteland van Marokko en Turkije. Het zal ons oordeel over hun beschaving bijstellen. Waar de door de VS begonnen oorlogen allemaal niet goed voor zijn.

Emotie heerst, tijd voor ratio

NPO en RTL bereiden uitzendingen voor over migranten in Europa. Emo-tv over de barre toestand in het herkomstland en de ontberingen tijdens de tocht naar Europa. Waarom is het nodig op het gemoed te werken? Blijkens de berichten wil iedereen nu al zijn eigen migrant in huis.

Door te focussen op de narigheid van de individuele migrant wordt de aandacht afgeleid van een veel groter probleem: Europa is de regie over de migratie compleet kwijt, men is niet in staat dat wat de facto een invasie genoemd kan worden, te stoppen. De migranten hebben ontdekt dat ze groepen moeten vormen van minstens 4000 personen met een aantal baby’s erbij; en niet moeten terugdeinzen voor morele chantage. Dit recept werkt uitstekend. Dublin is gesneuveld, dus nu kan zelf worden bepaald waar men wil gaan wonen. Niet in Zuid-Europa dus, veel te warm daar, de voorkeur gaat echt uit naar een zeeklimaat.

Volgend jaar 4 miljoen migranten. Onmogelijk? Nee, dat kan makkelijk, migratie is volledig aanbodgestuurd en het aanbod is zeer groot. Alleen wat logistieke problemen dienen opgelost te worden, maar dat is de mensensmokkelaars wel toevertrouwd. En Frontex helpt mee, dat scheelt een stuk. En 8 procent voor Nederland, dus 320.000? Moet kunnen?

Viktor Orbán heeft in de krant van j.l. vrijdag behoorlijk goed verwoord waar de problemen in Europa zitten. Hij kan dat omdat hij nog niet is besmet is met het humanitaire do-good-virus waardoor met name de politieke bestuurders in Europa al jarenlang worden verlamd.

A. de Bloois

Noem mij, spreek mij aan

De naam van het verdronken jongetje is ‘Alan’ en niet ‘Aylan’.

Alan is een Koerdische naam en betekent ‘vlaggendrager’.

Aylan is een Turkse meisjesnaam en betekent ‘ruimte’.

De oorsprong van zijn naam heeft er alles mee te maken dat hem en zijn familie deze tragedie is overkomen.

Alan was een Koerdisch kindje uit Kobane. We kennen allemaal het verhaal van de Koerden en recentelijk van Kobane. Het is belangrijk dat we zijn naam juist weergeven.

Masoud Kamalizadeh

Foodbloggers

Alleen omdat ze ‘E’ heten

Foodblogger Pauline Weuring (5/9) kookt niet uit pakjes, alleen de wokpaste van Conimex, „want die is vrij van E-nummers.” Een korte zoektocht op internet leert dat elke smaak wokpaste het conserveermiddel kaliumsorbaat bevat. Kaliumsorbaat heeft E-nummer E202. Mooi bewijs dat mensen geen enkele moeite met E-nummers hebben, zolang ze maar niet zo genoemd worden.

Pauline Fransen

Bram Bakker

Een oordeel, geen vonnis

Het artikel van Bram Bakker (3/9) over de euthanasie van zijn voormalig patiënt en vriend Rogi Wieg geeft een onthutsend beeld. De euthanasie met politieoptreden is onthutsend, maar veel erger vind ik dat de heer Bakker zo vrijmoedig spreekt over een ex-patiënt en vriend. De vraag is zelfs of hij niet in overtreding is om als psychiater zo over ex-patiënten te publiceren.

Bovendien is het helemaal niet nodig dat hij zo uitvoerig ingaat op wat er met Rogi Wieg is gebeurd. Zijn betoog richt zich vooral op de stelling dat je psychisch lijden niet oplost met een doodvonnis. Die stelling is voor discussie vatbaar.

Niet voor discussie vatbaar is dat Bakker stelt: „Psychisch lijden los je niet op met het doodvonnis van een professional.” De professional kan een oordeel geven over het in zijn ogen al of niet terecht zijn van een verzoek tot euthanasie.

Dat oordeel is principieel anders dan een vonnis dat wordt uitgesproken. Bakker suggereert dat de professional kan beslissen over euthanasie los van de wens van zijn patiënt.

Het uitspreken van een vonnis is in onze rechtsstaat voorbehouden aan rechters. Medici en dus ook psychiaters zullen zich wat bescheidener moeten opstellen; zeker waar het een verzoek tot euthanasie betreft.

Sjoerd Boomsma

Niet uit wetboek halen

Bram Bakker zwengelt in zijn artikel de discussie omtrent euthanasie weer aan. Als huisarts wordt je geconfronteerd met dit soort verzoeken.

Toch kan ik collega Bakker niet steunen in zijn wens euthanasie bij psychiatrisch lijden uit het wetboek te halen.

Na de discussies van de afgelopen jaren is de wet eindelijk wat duidelijker geworden over wat kan en wat niet kan. Wanneer we deze nu gaan inperken zal dat resulteren in schemering en onduidelijkheid.

Ik denk dat wij als beroepsbeoefenaars kritisch moeten blijven en erop moeten toezien dat we euthanasie zorgvuldig uitvoeren. Maar wanneer we euthanasie bij een psychiatrisch ziektebeeld eruit halen, wat gebeurt er dan met dementie en voltooid leven? Ook in deze gevallen is zorgvuldigheid gewenst.

Ik ben van mening dat je met tijd en zorgvuldigheid dit lijden kunt objectiveren en je patiënt naar een menswaardig levenseinde kunt begeleiden. Ik denk dat het niet wenselijk is dat mensen ertoe bewogen worden zelfmoord te plegen.

Daarbij moet meteen de kanttekening gemaakt worden dat er verder gekeken moet worden naar hulp bij zelfdoding in plaats van familieleden direct aan te houden en vast te houden.

Mijns inziens is de openheid van deze discussie het belangrijkste.

Ik prijs mij gelukkig dat ik in een land leef waar ik in alle openheid kan bespreken wat de mogelijkheden zijn bij een naderend levenseinde. Een land waarin mensen een verzoek mogen doen om door een professional actief uit hun lijden verlost te worden.

Dus niks schrappen uit de wet, maar samen kijken naar een duidelijkere invulling in minder duidelijke gevallen.

Rob Michielsens Huisarts

Correcties en aanvullingen

IS-doelen

In Overloper is lastig, geen ramp (4/9, p. 3) staat dat de luchtmacht IS-doelen in Syrië bombardeert. Dat had moeten zijn: in Irak.

  • Willy Klinkenberg
  • A. de Bloois
  • Masoud Kamalizadeh
  • Pauline Fransen
  • Sjoerd Boomsma
  • Rob Michielsens