Rechtersvakbond eist uitstel besluit ontmanteling rechtbanken

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) eist dat het besluit over de ontmanteling van de rechtbanken wordt uitgesteld. Het plan is niet “rijp voor besluitvorming”.

De rechtbank in Almelo.
De rechtbank in Almelo. NRC

Het plan om zeven rechtbanken alleen nog een “uitgebreid pakket van de meest voorkomende zaken” te laten behandelen is niet “rijp voor besluitvorming”. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) eist dat het besluit over de ontmanteling van de rechtbanken wordt uitgesteld.

De vakbond voor rechters en officieren van justitie wil een “fatsoenlijke consultatietijd”. De Raad voor de Rechtspraak presenteerde het bezuinigingsplan vorige week en besluit morgen of het definitief wordt. Dat gaat volgens de NVvr “veel te snel, vooral omdat de uitvoering ervan grote gevolgen zou hebben voor het functioneren van de rechtspraak. De wijzigingen treffen de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen.

Protest is unicum

De protestmanifestaties van de afgelopen week zijn volgens de NVvR een unicum voor de beroepsgroep. De vakbond voerde onder meer actie in Alkmaar, Lelystad en Maastricht. In Maastricht legden vanochtend zo’n 250 medewerkers een half uur lang het werk neer, meldde de NOS.

De vakbond noemt het besluitvormingsproces “onzorgvuldig” en zinspeelt erop dat pas na een evaluatie in 2018 nieuwe bezuinigingen bespreekbaar kunnen zijn. In dat jaar wordt gekeken naar de gevolgen van een eerdere reorganisatie. Die had tot gevolg dat Nederland in 2013 overging van negentien naar elf rechtbankarrondissementen. Ook verdwenen er 23 zittingslocaties, zodat er nu nog 32 over zijn. Vijf gerechtshoven werden er vier.

Toenmalig minister Opstelten (Justitie, VVD) beloofde in 2012 nog dat resterende rechtbanken volwaardige zittingslocaties zouden blijven, met een breed pakket aan zaken. De NVvR verklaartL

Vooruitlopen op deze evaluatie strookt niet met de bedoeling van de wetgever en veroorzaakt bij de omgeving van de rechtspraak dan ook terecht verontwaardiging.

De rechtbanken die met rood zijn aangegeven worden ontmanteld:

rechtbanken2020