Koenders: oplossing mogelijk

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) stelt dat de vluchtelingenstroom die naar Europa trekt een crisis genoemd kan worden.„Neem de omvang, de aard, de snelheid en de manier waarop het probleem zich in de verschillende Europese landen vertaalt. Dan moet je zeggen dat er een crisis is. Maar het is geen crisis in de zin dat er geen oplossingen voor gevonden kunnen worden.” (NRC)