Bletchley Park

In Bletchley Park, in Zuid-Engeland, werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog de codebrekers van de Britse inlichtingendienst. De documentaire Bletchley Park: Code-breaking’s Forgotten Genius zoomt in op Gordon Welchman, die een grote rol speelde in het ontcijferen van gecodeerde Duitse berichten. Na de oorlog verhuisde hij naar de VS waar hij werkzaam bleef op het gebied van dataverkeeranalyse. Zijn pionierswerk heeft geleid tot het huidige gebruik van metadata.