Bletchley Park

In Bletchley Park, in Zuid-Engeland, bevond zich het centrum waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de codebrekers van de Britse inlichtingendienst werkten. De documentaire Bletchley Park: Code-breaking’s Forgotten Genius zoomt in op Gordon Welchman, een van de meest getalenteerde codebrekers die een grote rol speelde in het ontcijferen van het gecodeerde Duitse berichtenverkeer. Na de oorlog verhuisde hij naar de VS waar hij werkzaam bleef op het gebied van dataverkeeranalyse. Zijn pionierswerk heeft geleid tot het huidige gebruik van metadata.