Arm en rijk verder van elkaar

In alle hoofdsteden van Europa, van Amsterdam tot Tallinn, gaan arm en rijk steeds verder uit elkaar wonen. Dat blijkt uit een internationale vergelijkende studie van het vestigingspatroon in dertien Europese hoofdsteden in de jaren 2001-2011. Twee Nederlandse hoogleraren, Maarten van Ham (TH Delft) en Sako Musterd (UvA), werkten eraan mee. Dat de ruimtelijke segregatie van inkomensgroepen in steden toeneemt, schrijven de onderzoekers toe aan toenemende sociale ongelijkheid en terugtredende overheden. Immigratiestromen doen daar nog een schepje bovenop. Madrid en Milaan bleken het meest gesegregeerd. Dan, in volgorde van afnemende segregatie: Tallinn; Londen; Stockholm; Wenen; Athene; Amsterdam; Boedapest; Riga; Vilnius; Praag en onderaan Oslo. Wetenschap pagina 4-5