Met afgoderij als maatstaf zou de Kaäba in Mekka ook plat moeten

IS heeft het niet alleen op mensen gemunt, maar ook op gebouwen. Zeker gebouwen met een ‘vijandige’ religieuze functie, al is dit eeuwen geleden. In dit kader is het interessant – sorry, bijna grappig – dat de heiligste plaats van de islam, de Kaäba in Mekka volgens dit principe ook plat zou moeten. Voordat Mohammed optrad als profeet was diezelfde Kaäba net als Palmyra het pantheon van de talloze stamgoden van de Arabische clans. Nog erger; de familie van de profeet, de eerbiedwaardige Kurays-stam, had de belangrijke taak supervisie te houden over de Kaäba. Zoals het meestal gaat, wordt bij de komst van een nieuwe religieuze stroming zoveel mogelijk aangesloten bij het al bekende. Zo werd onder Mohammeds leiding, naar aanleiding van zijn profetieën die nu nog te lezen zijn in de Koran, de Kaäba de meest heilige plek voor de moslims. Alle rituelen die eerder werden gedaan voor de vele stamgoden werden door de profetieën van Mohammed getransformeerd tot rituelen voor Allah. Allah, die trouwens al een vagelijk bekende God was van joden en christenen. Hij had zelfs al een bescheiden offerplekje had op de Kaäba. Zou het kunnen gebeuren dat IS de Kaäba wegvaagt? Die kans is nihil. Tot nu toe blijkt uit alles dat de moslimextremisten, waaronder de strijders van IS, niet gehinderd worden door enige kennis betreffende islam en de geschiedenis van de islam. De herkomst van de Kaäba als broedplaats van afgoderij is dan ook bijna zeker onbekend terrein voor deze mensen.

Godsdienstwetenschapper

    • Margreet van Schie