‘Zeewolde moet Zeewolde blijven’

Geert Wilders verplaatst het asieldebat naar gemeenten. Maar die zitten niet op hem te wachten.

Zo druk hebben ze het in Zeewolde nog nooit gehad. De raadszaal zit tot aan de laatste stoel volgepakt. In de oude brandweerkazerne aan de overkant is een groot scherm met een live-verbinding en plaats voor zeker honderdvijftig man. Op het plein voor het stadhuis staan straalwagens van alle landelijke media.

Journalisten en bewoners zijn gekomen met een verschillende reden. De bewoners omdat hun gemeenteraad vanavond spreekt over de komst van een asielzoekerscentrum (azc). De journalisten omdat Geert Wilders hier speciaal voor is afgereisd uit Den Haag.

Zeewolde is een slaapstadje aan de rand van Flevoland. Het gemeentebestuur is in principe akkoord met de komst van 900 asielzoekers op een bedrijventerrein aan de rand van het stadje, waar nu al een ‘Polenhotel’ gevestigd is. Meebeslissen mag de raad niet, advies geven wel. En gewone burgers – niet alleen uit Zeewolde zelf – hebben vanavond inspraak.

Geert Wilders arriveert via de achterdeur, omgeven door zijn vertrouwde peloton bewakers. De mensen in Zeewolde, zegt Wilders tegen de gemeenteraad, willen geen azc. „Waarom luistert u niet naar uw eigen inwoners in plaats van naar het kabinet? Waar bent u bang voor?”

Natuurlijk vindt ook hij de beelden van verdronken kinderen „verschrikkelijk”. Maar zulk leed is het gevolg van het slappe beleid van Nederland en Europa. „Als we de grenzen dichtgooien, komen er geen vluchtelingen meer en verdrinken er geen kinderen”. Wilders eindigt met een oproep tot verzet. „Toon lef. Stop de asiel-tsunami. Zeewolde moet Zeewolde blijven en Nederland moet Nederland blijven.”

Na Geert Wilders is het de beurt aan een ander Tweede Kamerlid: Tunahan Kuzu. De oud-PvdA’er is gekomen om weerwoord te bieden aan Wilders, zegt hij. Hij is juist vóór het azc. „Vluchten doe je alleen als je ten einde raad bent, het vergt nauwelijks voor te stellen moed”. Hij haalt foto’s tevoorschijn van een met vluchtelingen volgepakte vrachtauto en het aangespoelde jongetje op het strand in Turkije. „Stelt u voor dat dit uw kind zou zijn!”

De Zeewoldenaars vinden het bezoek uit Den Haag wel leuk. Op het plein voor het stadhuis staan plukjes bewoners die hopen een glimp op te vangen van Geert Wilders. „Mijn moeder wil een selfie met hem maken.’’

Maar op de mening van Wilders en Kuzu zitten weinig mensen te wachten. Zeewolde interesseert ze geen donder, zo is de stemming, ze gebruiken ons stadje om een mediamoment te scoren. Wim van den Noort van het lokale bedrijfsleven, die ook de gemeenteraad toespreekt, beklaagt zich erover dat de twee Haagse politici „ons mooie debat bevlekken”.

In de raadszaal zijn de voorstanders van het azc in de meerderheid. Slechts een handjevol insprekers keert zich tegen de opvang an sich: de discussie gaat vooral over het aantal vluchtelingen dat straks gehuisvest wordt – 600 of 900 – en over de beroerde communicatie door het lokale bestuur. De predikant van de Protestante Gemeente Zeewolde bepleit zelfs dat de vluchtelingen dichter bij het stadscentrum worden opgevangen, „zodat we meer contact met ze hebben.”

Ook buiten de raadszaal zijn de meeste mensen genuanceerd. De enige uitgesproken tegenstander van de komst van het centrum is Amanda Vermeulen, een lokale vertegenwoordigster van actiegroep AZC Alert. Ze deelt flyers uit met alarmerende teksten. In de brandweerkazerne zegt Bosnië-veteraan Ronald van der Lind dat hij het „de morele plicht” van de gemeente vindt om vluchtelingen op te vangen. Dennis Goeman is verscheurd. Net als zijn vrouw, PVV-Statenlid in Flevoland, vindt hij dat we ‘ons geld’ beter kunnen uitgeven aan ouderen dan aan vluchtelingen. Maar: „Mijn zusje werkt voor Defence for Children, ze helpt kinderen van asielzoekers. Ik ben óók trots op haar.”

Aan het eind van de avond concludeert de burgemeester dat een meerderheid in de raad vóór het azc is. Komende dinsdag neemt het college een definitief besluit. Ondanks enige verdeeldheid onder de coalitiepartijen over het aantal asielzoekers lijkt hun komst een gelopen race.

En de Haagse politici? Daar zullen ze in de provincie de komende tijd nog van horen. Wilders kondigde aan in iedere gemeente waar een azc komt te gaan spreken. Kuzu wil Wilders overal volgen.

    • Thijs Niemantsverdriet