Duitse regering wil ‘desnoods’ andere grondwet om opvang beter te regelen

Meer controle, een hele reeks maatregelen: Berlijn denkt vooruit.

De asielopvang in Duitse steden en gemeenten moet vanaf oktober rechtstreeks gefinancierd worden door de federale regering. Op dit moment loopt de geldstroom nog via de deelstaten, maar in Berlijn bestaat de indruk dat niet al het geld daar terechtkomt waar het voor is bedoeld.

Minister Thomas de Mazière (Binnenlandse Zaken) wil hiervoor„desnoods” de Grondwet wijzigen. Die bepaalt dat de federale overheid alleen geld verdeeld aan de deelstaten. Het is nu verboden federaal geld rechtstreeks naar gemeenten over te maken.

Voor een grondwetswijziging is een tweederde meerderheid nodig in Bondsdag en Bondsraad. In de Bondsdag bezit de grote coalitie die meerderheid, maar niet in de Bondsraad, de Duitse senaat. De Maizière gaat er niettemin van uit dat reeds in oktober de wetgeving van kracht kan zijn. „Als we ten minste willen dat de mensen uit de tenten in winterbestendige onderkomens worden ondergebracht”, zei de minister.

Vanuit verschillende deelstaten wijzen de premiers vandaag in de Süddeutsche Zeitung het voornemen van De Maizère als „onrealistisch“ af. De premier van Saksen-Anhalt, Dietmar Woidke (SPD): „Dit debat is overbodig zolang de centrale regering te weinig geld voor dit beleid beschikbaar stelt. Het gaat niet om de vraag hóe betaald wordt, maar dát er wordt betaald.“

In verband met de verwachte 800.000 asielzoekers wordt nu, voor de tweede keer dit jaar, een pakket maatregelen voorbereid. In juni werd afgesproken het geld voor de opvang van asielzoekers te verdubbelen van een half miljard naar een miljard euro. Toen ging men nog uit van 400.000 asielaanvragen dit jaar.

Op verschillende plaatsen leidt de komst van grote hoeveelheden asielzoekers tot overbelasting van de autoriteiten. Veel asielzoekers worden opgevangen in tentenkampen.

Binnen de CDU/CSU-fractie wordt ernaar gestreefd om de asielprocedures te versnellen door een aantal landen, zoals die van ex-Joegoslavië, als veilig te classificeren. Mensen uit die landen kunnen dan in een snelle procedure worden uitgewezen. In het algemeen gaat de regering ook vaker dan nu gebruikelijk is daadwerkelijk afgewezen asielzoekers uitzetten.

Vandaag meldt Die Welt dat de CDU/CSU zich verzet tegen plannen van de SPD voor een immigratiewet die het voor mensen van buiten Europa makkelijker zou maken in Duitsland te werken. Gedachte daarachter is dat onder mensen die nu asiel aanvragen veel arbeidsmigranten zitten. De CDU/CSU wil hard blijven inzetten op afschrikking, door bijvoorbeeld het zakgeld dat vluchtelingen nu krijgen om te zetten in betaling in natura.

    • Frank Vermeulen