Over de haag

None

Liberale koningin

De aandacht van VVD-watchers richt zich vooral op de spanningen tussen premier Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Of het nu gaat over geld voor de Grieken of de bed-bad-broodregeling voor illegalen, de VVD-leider en zijn zelfbenoemde kroonprins lijken het oneens te zijn. Bijna onopgemerkt werkt de koningin van de partij intussen aan haar profiel. Persoonlijke interviews met zorgminister Edith Schippers waren schaars, maar deze zomer sprak zij uitgebreid met deze krant, Elsevier, HP/De Tijd en Linda’s Zomerweek. Geeft ze daarmee eindelijk toe dat het haar ambitie is de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden? Dat was zowat de enige vraag waar ze in al die interviews geen concreet antwoord op gaf. Het bleef bij: „Ik heb niet de behoefte mij vast te leggen.”

Betrokken

Schippers’ staatssecretaris, Martin van Rijn (PvdA), mocht gisteren debatteren over de volkspetitie ‘Red de zorg’. Liefst 736.759 mensen hadden hun handtekening gezet met als doel, zo luidt het in de petitie, „de afbraak van de zorg nu te stoppen”. Van Rijn hanteerde zijn bekende onderkoelde toon. Legde uit dat de zorguitgaven in deze kabinetsperiode van 72 miljard naar 77,5 miljard stijgen. En natuurlijk toonde hij zich tevreden over zoveel handtekeningen. „Ik beschouw dat als een teken van betrokkenheid en bezorgdheid en ook als een opdracht, want we willen allemaal goede zorg nu.”

Wel of geen moer

Hoe kritisch en fel Fleur Agema (PVV), Mona Keijzer (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) ook waren, Van Rijn was niet van zijn stuk te brengen. Tegenover slechte voorbeelden uit de zorgpraktijk zette hij goede voorbeelden. Eén keer kwam de Kamervoorzitter hem te hulp. Dat was toen SP’er Renske Leijten verklaarde dat Van Rijn eerdere vragen van haar had beantwoord met „dat interesseert me geen moer”. Dat kon de staatssecretaris zich niet herinneren en hij zou „graag” het citaat krijgen waarin hij dat had gezegd. De voorzitter stelde voor de tekst uit het bewuste debat ter inzage te leggen. Van Rijn: „Dat stel ik zeer op prijs.”