FNV naar de rechter om loonakkoord

Actievoerende agenten voeren eind mei actie rond het Binnenhof. Foto ANP / Remko de Waal

Vandaag werd het loonakkoord voor ambtenaren gesloten. Drie vakbonden stemden in, maar de FNV, de grootste vakbond, noemt het akkoord ‘een sigaar uit eigen doos’. Volgens de vakbond is het akkoord niet rechtsgeldig. FNV stapt daarom naar de rechter.

FNV dreigde deze week al met een kort geding. Het ultimatum dat de bond stelde verliep vanochtend. Een woordvoerder bevestigde dat de bond de voorgenomen rechtsgang wil doorzetten. Bij welke rechtbank de zaak gaat dienen is volgens hem nog niet bekend.

De afspraken die het kabinet voor de zomer had gemaakt met drie vakcentrales over loonsverhogingen voor ambtenaren zijn vandaag bekrachtigd. Dat gebeurde in de zogeheten Pensioenkamer, waarin vakbonden overleggen met de overheidswerkgevers. Het besluit maakt het mogelijk om de afgesproken loonsverhoging van 5,05 procent nu in de cao-onderhandelingen uit te voeren.

Grootste vakbond is tegen

De leden van de vakcentrales CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum hebben ingestemd met het akkoord. De FNV, de grootste vakbond van Nederland, is tegen het akkoord. De loonsverhoging wordt deels bekostigd met een verlaging van de pensioenpremie. De pensioenen van ambtenarenfonds ABP volgen straks namelijk de stijging van de prijzen en niet meer van de lonen. Zo hoeft de overheid als werkgever minder premie te betalen. De FNV meent dat er sprake is van een ‘truc’: het Rijk bekostigt eerst een loonsverhoging met pensioengeld, en int vervolgens meer loonbelasting, aldus FNV. Dit leidt volgens de vakbond tot pensioenverslechtering.

FNV-voorzitter: dit is onbeschoft

Hoewel de grootste bond tegen het akkoord is, gaat het toch door. De regels luiden namelijk dat de overheid met een meerderheid van de vakbonden aan tafel een akkoord sluiten. Zij mag dus met drie bonden overeenstemming bereiken als de vierde wegloopt – ook al is die vierde de grootste. Maar FNV-voorzitter Heerts bestrijdt dit. Zo stelt hij in de Volkskrant dat er geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden zoals vereist wordt van cao’s in de publieke sector: “Dit betekent dat onderhandelingen gericht moeten zijn op het bereiken van overeenstemming en dat de uitkomst niet van tevoren vast mag staan.” Heerts:

“Het is onbegrijpelijk, ongehoord en onbeschoft wat het kabinet doet met leden van de FNV en velen in dit land. Het is onbegrijpelijk dat dit kabinet, dat het goed voorhad met de sociale partners en de FNV, zo’n steek in de rug van de FNV geeft.”

Uit protest wil FNV komende tijd ook verrassingsacties organiseren. En er moet een referendum komen over het loonakkoord onder de 2,8 miljoen deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP.

Einde aan de nullijn

Met het akkoord komt een eind aan vier jaar lang bakkeleien tussen overheid en bonden. Al die tijd zaten de ambtenaren op de zogenoemde nullijn: geen loonsverhoging. Het akkoord geldt voor 800.000 ambtenaren in diverse sectoren, van waterschappen en universiteiten tot de rechterlijke macht. Alleen de bij de centrales aangesloten politiebonden stemden niet in met de overeenkomst. Sectorspecifieke afspraken moeten komende weken nog worden uitgewerkt in het arbeidsvoorwaardenoverleg voor de betreffende cao’s.

    • Roos Menkhorst