Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

Brussel wil 160.000 vluchtelingen via quota verdelen over EU-lidstaten

De Europese Commissie wil dat lidstaten veel meer vluchtelingen gaan opvangen. Het COA zegt dat in Nederland meer slaapplaatsen nodig zijn.

De Europese Commissie stevent opnieuw af op een harde confrontatie met lidstaten over migratie. Op korte termijn zouden EU-landen eenmalig 120.000 vluchtelingen extra moeten overnemen van landen aan de buitengrenzen waar nu enorme aantallen binnenkomen, zo staat in nieuwe voorstellen.

In juni gingen lidstaten met grote tegenzin akkoord met het voorstel 40.000 vluchtelingen uit overvolle Griekse en Italiaanse opvangcentra te herverdelen. Het nieuwe noodplan heeft ook betrekking op Hongarije en heeft een iets andere verdeelsleutel, die kleinere landen ontziet. Nederland komt met de twee plannen bij elkaar opgeteld op 7.500 vluchtelingen, aldus ingewijden. Het gaat daarbij uitsluitend om kansrijke asielzoekers uit Syrië en Eritrea.

Ook nieuw is het idee om landen die „om objectieve redenen” de gevraagde aantallen niet kunnen opvangen, op een andere manier solidariteit te laten tonen. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan geld. Daarnaast wil Brussel snel een permanent systeem van ‘relocatie’, dat in noodgevallen in werking treedt. Voorstellen hiertoe zouden eind dit jaar worden ingediend, maar zijn gezien de ernst van de situatie naar voren gehaald.

Commissie-voorzitter Juncker ontvouwt de definitieve plannen volgende week woensdag tijdens zijn ‘State of the Union’ in het Europees Parlement.

De commissie stelde in mei verplichte quota voor opvang voor, maar dat idee sneuvelde op een EU-top in juni, vooral door verzet van Oost-Europese lidstaten. In de praktijk blijken vrijwillige quota niet te werken: lidstaten kwamen tijdens onderling overleg niet verder dan de herverdeling van 32.000 vluchtelingen. Daarom zal de commissie nu opnieuw pleiten voor verplichte quota.

Vandaag ontmoet Juncker in Brussel de Hongaarse premier Viktor Orbán, een van de meest uitgesproken tegenstanders van grotere EU-bemoeienis in dit dossier. Leiders van Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije, de zogenoemde Visegrad-groep, komen morgen bijeen om een gezamenlijk standpunt te bepalen.

Station Boedapest open

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest ging het Ooststation vanmorgen open. Toen de politieagenten, die de afgelopen dagen alle ingangen afgegrendeld hadden, zich plots terugtrokken, rende de menigte migranten het station binnen, in de verwachting treinen richting Duitsland aan te treffen. De stationsomroeper verbrijzelde die hoop echter snel: vandaag rijden alleen maar binnenlandse treinen. Velen stapten toch in de uitpuilende wagons van de trein naar Sopron, aan grens met Oostenrijk, om daar hun kans te wagen. ‘Europa zonder grenzen sinds 25 jaar’, stond op de locomotief.

Door het station open te stellen, maar internationale treinen te schrappen, verlicht Hongarije de druk rond het Ooststation, maar houdt het zich wel aan de Europese regels: geen ongecontroleerde doortocht voor migranten naar Oostenrijk. Maar de politie in Wenen heeft vanmorgen gezegd dat migranten die met de trein uit Hongarije komen, niet gecontroleerd zullen worden en mogen doorreizen naar Duitsland.

COA: meer opvangplekken

In Nederland roept het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gemeentes op meer opvangplekken aan te bieden. Om alle asielzoekers die dit jaar naar Nederland komen te kunnen opvangen, zijn meer bedden nodig dan de al eerder aangekondigde 10.000 extra slaapplaatsen, zegt Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het COA, in het Algemeen Dagblad. „We hebben nu zeventig locaties”, zegt Bakker. Maar „er komen soms per week 1.800 mensen nieuw aan. Daar kun je dus elke week drie reguliere opvangcentrum mee vullen. Het is heel urgent om nieuwe centra te openen.”

Migranten naar Tempelhof

Het stadsbestuur van Berlijn heeft gisteren besloten twee hangars van de voormalige luchthaven Tempelhof in te richten voor de opvang van ongeveer 1.500 vluchtelingen. Het beroemde vliegveld is in 2008 gesloten en fungeert sindsdien als stadspark. Gebouwen en landingsbanen zijn intact gebleven als historisch monument. Vorige maand zijn er 104.460 asielzoekers geregistreerd in Duitsland. Het totale aantal voor dit jaar staat nu op 413.535.