Neelie Kroes: aanpassing faillissementsrecht nodig

Lobbyist voor start-ups bepleit ook fiscale maatregelen.

Het is nodig Nederlandse wetten en regels rondom faillissement te veranderen, omdat deze startende ondernemers te veel in de weg zitten. Dit bepleit oud-eurocommissaris Neelie Kroes in haar rol van ambassadeur van StartupDelta, een lobby voor startende ondernemers.

„Als een ondernemer hier op zijn bek gaat, dan wordt dat negatief geïnterpreteerd”, zegt Kroes. „Dan heb je een stempel op je voorhoofd. In de VS is dat anders. Daar wordt een ondernemer die nooit fouten heeft gemaakt, gezien als iemand die blijkbaar niet genoeg risico’s heeft genomen. Falen hoort bij start-ups.”

Volgens Kroes zitten ondernemers in Nederland vaak anderhalf jaar vast aan de gevolgen van een faillissement voordat ze opnieuw kunnen starten, en dat remt hun groei. Nederland concurreert met onder meer het Verenigd Koninkrijk als vestigingsplaats voor start-ups. Daar zijn al wetten aangepast aan jonge bedrijven.

Kroes gaat de komende maanden lobbyen om wetten te laten veranderen ten gunste van startende technologiebedrijven. De VVD-politica wil in het belastingstelsel een speciale behandeling inbouwen voor startende bedrijven, zodat die een beschermde positie krijgen in de eerste twee jaar. Kroes heeft in juni een brief gestuurd naar fractievoorzitters in de Tweede Kamer met vijf fiscale punten die zouden moeten veranderen.

Ze stelt voor het wettelijk minimale loon dat ondernemers zichzelf voor de belasting moeten uitkeren te verlagen (nu is dat 44.000 euro). Ook bepleit ze durfkapitaal anders te belasten om investeringen makkelijker te maken, en een speciale rechtsvorm in te voeren: de zogeheten start-up-B.

Ook wil Kroes pensioenfondsen stimuleren om in start-ups te investeren. „Ik denk niet dat de overheid zich daarmee moet bemoeien, maar pensioenfondsen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen ze best wijzen op de mogelijkheden.”

Kroes kan voor een deel van haar plannen waarschijnlijk rekenen op steun van de VVD en D66; enkele maatregelen zijn eerder door beide partijen geopperd. Al heeft Kamerlid Anne-Wil Lucas twijfels over de noodzaak van de aanpassing van faillissementsrecht. „Het probleem zit volgens mij meer in de maatschappelijke houding tegenover faillissement dan in de letter van de wet. Maar die houding moet inderdaad veranderen.”

    • Wouter van Noort