ACM: geen bewijs voor kartelvorming bij ICT overheid

Recent onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar tientallen automatiseringsprojecten bij de overheid heeft geen concrete aanwijzingen van malversaties of prijsafspraken opgeleverd.

Dat zegt een woordvoerder van de karteltoezichthouder. De ACM deed in het najaar van 2014 een oproep aan ambtenaren en kenners van de ICT-branche om mogelijke fraude of prijsafspraken bij automatiseringsprojecten van de overheid te melden. Dat leverde de ACM „enkele tientallen” tips op.

Die zijn de afgelopen maanden allemaal in een ‘vooronderzoek’ tegen het licht gehouden, maar in geen enkel geval zag de ACM aanleiding om een formeel onderzoek naar concurrentievervalsing te beginnen.

De overheid worstelt met grote ICT-projecten, die vaak meer kosten dan geraamd of niet aan de verwachtingen voldoen. Oorzaken zijn slecht management door ambtenaren die bij problemen wegkijken en ICT-leveranciers die daar gebruik van maken.

Voor het vooronderzoek vroeg de ACM onder meer gegevens op uit diverse inkoopdossiers bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

    • Merijn Rengers
    • Derk Stokmans