Kritiek op verblijf van Noorse criminelen in Drentse gevangenis

Gevangenis Norgerhaven Foto Kees van de Veen

Het Noorse gevangenisexperiment in Drenthe is „risicovol” en niet vergelijkbaar met de komst van gevangenen uit België naar Nederland.

Dat zegt criminoloog en strafrechtjurist Miranda Boone. Zij wijst erop dat Noorse gedetineerden niet dezelfde taal spreken als het Nederlandse personeel. Verder gaan Noorse gedetineerden er in Nederlandse gevangenissen niet per se op vooruit. De komst van gevangenen uit België naar Tilburg beoordeelde zij wel positief.

Ook in Noorwegen leeft er, onder advocaten, criminologen en gevangenispersoneel, weerstand tegen „gevangenenexport” naar Nederland.

De eerste 25 criminelen uit Noorwegen arriveerden gisteren in Veenhuizen, in gevangenis Norgerhaven. De mannen zijn geworven met folders waarin Norgerhaven wordt aangeprezen als gezellig gevangenisparadijs, voorzien van bijvoorbeeld fitnessmogelijkheden die in Noorwegen ontbreken. Boone vreest teleurstelling. Zo zijn de cellen in Veenhuizen ouder en kleiner dan in de Noorse gevangenissen die zij bezocht. „Wat gebeurt er als gedetineerden terug willen? En wie houdt er toezicht? Nederland niet.” De gevangenis heeft een Noorse directeur en Nederlands personeel.

Van de 242 gevangenen uit Noorwegen hebben zich tot nu toe 50 vrijwillig aangemeld voor een verhuizing naar Drenthe. De rest wordt aangewezen, vertelt de Noorse Norgerhaven-directeur Karl Hillesland. Hij gaat ervan uit dat tweederde van de gedetineerden geen Noor is, maar komt uit de Baltische Staten, Roemenië, Polen, België, Frankrijk, Afrika, Syrië, Irak.

Politici van onder meer CDA en VVD zijn bezorgd dat sommigen van hen asiel zullen aanvragen in Nederland. Dat internationale recht hebben ze. De Noorse gevangenisdirecteur denkt dat zo’n verzoek niet veel kans van slagen heeft, gezien de Dublinverdragen. Bovendien tonen ervaringen in Tilburg aan dat gedetineerde vreemdelingen uit België nooit in Nederland asiel hebben aangevraagd, aldus een Justitiewoordvoerder.

    • Wubby Luyendijk