Geen bewijs voor kartelvorming bij ICT-projecten overheid

Foto iStock

Recent onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar tientallen automatiseringsprojecten bij de overheid heeft geen concrete aanwijzingen van malversaties of prijsafspraken opgeleverd. Dat zegt een woordvoerder van de karteltoezichthouder.

De ACM deed in het najaar van 2014 een oproep aan ambtenaren en kenners van de ICT-branche om mogelijke fraude of prijsafspraken bij automatiseringsprojecten van de overheid te melden. Dat leverde de ACM “enkele tientallen” tips op.

Die zijn de afgelopen maanden allemaal in een ‘vooronderzoek’ tegen het licht gehouden, maar in geen enkel geval zag de ACM aanleiding om een formeel onderzoek naar concurrentievervalsing te beginnen.

Worsteling van de overheid

De overheid worstelt met grote ICT-projecten, die vaak meer kosten dan geraamd of niet aan de verwachtingen voldoen. Oorzaken zijn slecht management door ambtenaren die bij problemen wegkijken en ICT-leveranciers die daar gebruik van maken.

Voor het vooronderzoek vroeg de ACM onder meer gegevens op uit diverse inkoopdossiers bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ging onder meer om de aanbesteding van automatische paspoortscanners door de Immigratie- en naturalisatiedienst IND en om de uitbesteding van de werkplekken van medewerkers van het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek door de ACM volgde op een uitzending van televisieprogramma Zembla, waarin werd gesteld dat ambtenaren en door de overheid ingehuurde adviseurs gevoelige formatie lekten naar ict-bedrijven die voor ministeries en uitvoeringsorganisaties werkten.

    • Merijn Rengers
    • Derk Stokmans