Opinie

    • Raymond van den Boogaard

Een wachtkamer zonder rare dingen

‘Het ligt niet op de weg van de gemeente Assen problemen op te lossen die op nationaal en internationaal niveau thuishoren”, zegt Marco Out, burgemeester van Assen, op de voorlichtingsavond over de nieuwe noodopvang voor asielzoekers in eenderde deel van de TT-hal. Maar ja, er zijn die aanhoudende „verdrietige berichten” in de pers en op tv over vluchtelingen.

Het Asser gemeentebestuur heeft niet overhaast gehandeld: de noodroep van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kwam al eind juli bij de gemeente binnen. Assen stelde randvoorwaarden: geplande activiteiten in de hal moeten doorgaan, en 10 november moet iedereen er weer uit – dan begint de Landbouwbeurs. Nou ja, op het eind was er toch een beetje haast: na een extra collegevergadering vrijdag zal de hal nog deze week volstromen, met 600 alleenstaande mannen, voornamelijk uit Syrië en Eritrea.

Henk Wolthof, van het COA, verklaart die haast. In het centraal aanmeldpunt voor asielzoekers in Ter Apel meldden zich deze week 1.850 mensen, zeven keer zoveel als in normale tijden. Dat kan Ter Apel niet verwerken, en de gedachte is om hen, na de eerste registratie, in een aantal hallen verspreid over het land te laten wachten op hun asielprocedure. „U kunt de hal zien als een kortstondige wachtkamer.”

De enkele tientallen ingezetenen uit de landelijke buurtschappen bij Assen, waar de TT-hal ligt, horen het zwijgend aan. Na wat neutrale vragen over rotzooi in de omgeving van de hal en waarom er geen lege schoolgebouwen gebruikt worden, barst een bom van angst en onvrede.

Een oudere heer heeft gehoord dat omwonenden van de asielopvang Oranje, in Midden-Drenthe, bij thuiskomst asielzoekers „met een potje bier” in hun achtertuin aantroffen. „Als ze dat bij mij doen, gebeuren er ongelukken.”

Een ander meent niet voor zichzelf in te kunnen staan: „Waarom komt er geen hek om de hal?”

Een mevrouw heeft dochters die dagelijks naar school fietsen, langs zeshonderd alleenstaande mannen. „Wat gebeurt er voor onze veiligheid?”

De burgemeester en de man van het COA lijken enigszins verrast door deze vragen. „Er gebeuren hier geen rare dingen”, zegt de burgemeester. Het COA levert beveiligingspersoneel, er komt een 24-uurstelefoonnummer en ten slotte is er nog de politie. „Het is geen gevangenis, er komt geen hek”, zegt Wolthof. „Ik kan geen honderd procent garantie geven dat er nooit iemand een scheve schaats rijdt.” Maar hij denkt, of hoopt, dat de overlast meevalt: „Ze hebben een lange reis achter de rug en zijn doodmoe. We verwachten niet dat die de omgeving gaan verkennen.”

En het is maar tijdelijk – 10 november is iedereen gegarandeerd weer weg. Pas daarna betrekken duizend asielzoekers een al eerder geplande opvang in de oude NAM-kantoren in Assen. Ook die is trouwens tijdelijk – maximaal tien jaar.

    • Raymond van den Boogaard