Chroom-6-verf gebruikt op oude treinen, NS treft extra maatregelen

Een trein in de werkplaats van Nedtrain.
Een trein in de werkplaats van Nedtrain. Foto ANP / Rein van Zanen

In de verflagen van verschillende oude treinen van NS komt de kankerverwekkende chroom-6-verf voor. Bij het afschuren van de oude verflagen liepen medewerkers van Nedtrain, de onderhoudstak van de NS, tot voor kort onbeschermd door dikke lagen afgeschuurde verf, meldt FNV Spoor vandaag.

Er zijn nog geen ziektegevallen bekend, maar medewerkers maken zich volgens FNV Spoor-bestuurder Remko Mast grote zorgen.

“De NS heeft al zo’n twintig jaar treinen waar chroom-6 op gespoten zit. Als die verflagen vervangen moeten worden, dan worden de onderdelen eerst geschuurd. Daardoor hebben honderden werknemers van Nedtrain te maken gehad met de verf.”

De NS bevestigt dat chroom-6-verf op sommige oude treinen is gebruikt door fabrikanten vanwege de hechtende eigenschappen. Wel benadrukt het spoorbedrijf dat het de verf zelf niet gebruikt en deze ook niet actief aanbrengt.

Toen deze zomer bekend werd dat chroom-6 voorkwam in de verflagen heeft de NS zijn personeel hierover ingelicht. “Uit maximale voorzorg” zijn sommige werkzaamheden tijdelijk opgeschort of zijn extra maatregelen getroffen, aldus de NS in een verklaring.

‘Geen gezondheidsrisico’s’

Uit onderzoek van een door NS ingeschakeld extern bureau is inmiddels gebleken dat wanneer medewerkers de voorgeschreven beschermingsmaatregelen nemen - zoals het gebruik van een stofkap en het goed afzuigen van de ruimtes - er geen gevaar is voor blootstelling. Ook zouden gezondheidsrisico’s “maximaal worden uitgesloten”. NS zegt te voldoen aan de strengste normen die er op dit vlak zijn. Maar om alle risico’s uit te sluiten doet het bedrijf wel onderzoek naar verdere verbetermaatregelen. Verder schaft NS geen nieuw materieel aan waar de verf nog in zit of in kan zitten.

‘Oude situatie niet goed genoeg’

FNV-bestuurder Mast kan zich niet voorstellen dat werknemers in het verleden geen risico hebben gelopen op de werkplaats. Hij vindt het goed dat de NS extra maatregelen treft, maar dit laat volgens hem zien “dat de oude situatie blijkbaar niet goed genoeg was”. Ook benadrukt hij dat de gezondheidsrisico’s pas uitgesloten zijn wanneer “alles perfect uitgevoerd wordt”. “De werknemers moeten wennen aan de nieuwe veiligheidsmaatregelen en daar moet op toegezien worden”, aldus Mast.

Chroom-6 stof is volgens deskundigen erger dan asbest en kan tientallen jaren na de blootstelling nog tot ziekte leiden. Over ziektegevallen is nog niets bekend. “Of we horen het niet, of bestaande ziektebeelden worden toegeschreven aan iets anders”, zegt Mast. FNV Spoor pleit voor een uitgebreid onderzoek en organiseert op 8 september een bijeenkomst voor bezorgde leden.

Giftige verf bij Defensie

Defensie heeft tot zeker 2008 medewerkers blootgesteld aan chroom-6. Chroom-6 zat in verf die vanaf de jaren 80 is gebruikt om voertuigen te beschermen tegen chemische wapens. In 2001 scherpte het ministerie van Defensie de regels voor werken met chroom-6 aan. Sindsdien moet veilig met de stof worden gewerkt. Bij een meldpunt hebben zich inmiddels 900 mensen met aan chroom-6 toegeschreven gezondheidsklachten gemeld. Voor hen bestaat een schaderegeling.