Tien miljoen voor duurzaam maken rijksmonumenten

Een van papier-mache gemaakt schip staat donderdag in de voormalige gevangenis de Blokhuispoort. Foto ANP / Vincent Jannink

Achttien rijksmonumenten krijgen gezamenlijk een subsidie van 10 miljoen euro om aanpassing te maken die energie moeten besparen en duurzaamheid moeten bevorderen. Het geld wordt voor de komende twee jaar toegekend door minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA). Dat meldt het Ministerie van OCW.

Het gaat onder meer om de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden en de Westergasfabriek en Josephkerk in Amsterdam. Een opmerkelijke aanpassing: de Hermitage in Amsterdam wordt met 425 meter lange buizen verbonden met de Hortus Botanicus. Eerstgenoemde kan het warmteoverschot afvoeren naar de plantenklassen van de tuinen, die op hun beurt weer gekoeld water leveren aan het museum om zo de kunstwerken gekoeld te houden.

Het ministerie hamert erop dat er creativiteit vereist zal zijn om de oude musea, fabrieken, kerken, boerderijen en molens duurzaam te maken. De daar niet op ingerichte gebouwen moeten energie gaan besparen, maar moeten ook herkenbaar blijven en hun cultuurhistorische waarde behouden. Bussemaker:

“Bij renovatie of herbestemming wordt er nog onvoldoende gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen. Dat is logisch, want het vergt veel creativiteit om de cultuurhistorische waarde in tact te houden. Deze rijksmonumenten laten zien dat er volop ideeën zijn in de sector waar anderen van kunnen leren.”

Ook het Duvelhok, de Enka Westhal en de Nicolaaskerk komen in aanmerking voor subsidie, Dat geldt tevens voor de Heimolen, de Zuidpoldermolen en Boerderij te Oostwolde.

    • Casper van der Veen