Kort geding FNV om nieuwe ontslagen bij TSN Thuiszorg

De FNV spant een kort geding aan tegen TSN Thuiszorg, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland. TSN ontslaat ruim 600 mensen. Het loon van de mensen die mogen blijven, wordt verlaagd met 25 procent. De FNV vindt dat het bedrijf de cao niet naleeft. „Voor goede zorg moeten de juiste tarieven betaald worden”, aldus Toon Wennekers van FNV Zorg & Welzijn. Het afgelopen jaar kregen al meer dan 1.500 medewerkers ontslag aangezegd en ruim 2.500 tijdelijke contracten zijn niet verlengd. Dit is volgens TSN een direct gevolg van „de extreme bezuinigingen op de thuishulp”. (NRC)