Nu gaat de minister de reorganisatie reorganiseren

De kwaliteit van de Nederlandse recherche is onvoldoende, vindt de minister. En dat heeft alles te maken met de moeizame oprichting van de Nationale Politie.

Rechercheurs houden hun parate kennis niet op peil, doen onnodig dubbel werk en de kwaliteit van hun werk is vaak onvoldoende. Die harde conclusies staan in het ‘herijkingsplan’ van de Nationale Politie, dat minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van der Steur vraagt de korpsleiding snel een verbeterplan op te stellen, en kondigt zelf ook alvast maatregelen aan.

De politie gaat snel vacatures openstellen voor experts op het gebied van financieel-economische en cybercriminaliteit. Vooral op dat gebied is er snel kennistekort binnen de organisatie. Ook wordt de opleiding van agenten en rechercheurs verbeterd.

In een toelichting op zijn plannen verwees Van der Steur gisteren naar het vernietigende boek dat oud-rechercheur Michiel Princen begin dit jaar uitbracht. Als financieel rechercheur in Amsterdam constateerde Princen een gebrek aan intelligentie, een verzuurde organisatie en „een ouwejongenskrentenbroodsfeertje”.

Korpschef Gerard Bouman schoof het boek eerder terzijde als „oud nieuws”. „Er zijn veel interessantere boeken”, zei hij. Maar Van der Steur herkent in het boek dat „zowel op cultuurgebied, maar ook qua kennis en kunde verbetering mogelijk is”. „Omdat we ons dat realiseren, zetten we daar meer op in.” Vandaag heeft Princen een gesprek met de korpsleiding naar aanleiding van zijn boek.

Samenvoeging van 27 politie-organisaties

Tegelijk vindt Van der Steur dat er de afgelopen jaren te veel gevraagd is van de Nationale Politie, de organisatie die twee jaar geleden ontstond na samenvoeging van 27 zelfstandige politieorganisaties. Vanuit de politiek kwamen steeds weer nieuwe wensen voor verandering en verbetering van de organisatie. Terwijl de samenvoeging zelf ook al veel tijd en aandacht kostte, en er tegelijk bezuinigd moest worden. Een onmogelijke combinatie.

Daarom komt Van der Steur nu met een ruimere planning. De politie krijgt drie jaar langer de tijd om de basis van de reorganisatie op orde te krijgen, tot eind 2017. Veel verbeteringen van de politieorganisatie kunnen pas daarna plaatsvinden, schrijft de minister.

De reorganisatie wordt twee keer zo duur: 460 miljoen euro. De extra 230 miljoen euro moet de politie zelf uit de financiële reserves halen. Daar is veel kritiek op. Het was immers Van der Steurs voorganger Ivo Opstelten die de politie opzadelde met deze onrealistische doelen, zegt Frank Giltay, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie. „En nu zitten wij met de rekening.” SP-Kamerlid Nine Kooiman vindt het „schandalig” dat de politie moet opdraaien „voor het falen van de minister”.

Voor de problemen die Van der Steur benoemt op het gebied van de opsporing, zijn er volgens Giltay twee duidelijke oplossingen: meer geld en meer mensen. „Van der Steur jaagt iedereen naar school: dan komt het allemaal goed. Wij denken volstrekt anders. Als je kijkt hoeveel werkdruk er überhaupt ligt, kom je snel tot de ontdekking dat je mensen en middelen tekort komt.”

Volgens Van der Steur komt de veiligheid van burgers tijdens de reorganisatie geen moment in het geding, maar Giltay betwist dat. „De werkdruk is ongelooflijk hoog.” Ook op het gebied van materieel en onderhoud wordt volgens hem de „kaasschaaf” gehanteerd. „In ons advies op de begroting van volgend jaar kunnen we binnenkort aantonen dat dit ten koste gaat van de veiligheid.”

    • Christiaan Pelgrim