Mevrouw, wilt u naar de top? Lijk meer op een man!

Neem een voorbeeld aan Hillary Clinton en Carly Fiorina: kijk niet altijd breed, kijk ver, betoogt Caroline Goedvolk.

Aan Democratische en Republikeinse zijde heeft zich een vrouw kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Goed nieuws voor de vele voorstanders van een groter percentage vrouwen aan de top, zelfs als geen van beiden wint. Toch zijn zij niet uniek. In de top van het Amerikaanse bedrijfsleven loopt een aantal vrouwen dat zich qua statuur kan meten met Carly Fiorina, de voormalige CEO van Hewlett-Packard. Ook in de politieke arena zijn er vrouwelijke collega’s die kunnen wedijveren met Hillary Clinton. De verkiezingen zijn een mooie gelegenheid om te observeren welke combinatie van eigenschappen al deze power women hebben, waardoor zij kunnen meedingen naar de positie van machtigste mens op aarde.

Ondanks de wereldwijde roep om meer vrouwen aan de top en zelfs het instellen van quota kom je zeker in Nederland nog te weinig vrouwen in de hoogste gremia van bedrijfsleven en overheid tegen. Het argument dat vrouwen vaak de tijdrovende verantwoordelijkheid dragen voor een goed functioneren van het gezin gaat allang niet meer op. Sterker, het wordt zelden meer aangedragen.

Om te identificeren wat voor vrouwen nu echt een obstakel is op weg naar de top, moeten we dan ook een slag dieper gaan. En eerlijk durven zijn. Mannen scoren nog altijd beter waar het gaat om aandacht voor de context en daarom blijven zij vooralsnog winnen. Context betekent hier: aandacht voor de wereld buiten de organisatie, voor nieuwe technologieën die op (middel-)lange termijn van invloed kunnen zijn op het gekozen business model, maar ook voor geopolitieke en demografische ontwikkelingen. Het levert inzichten op waarmee je toekomstige veranderingen ziet aankomen en een visie kan ontwikkelen. Een echte leider besteedt hier consequent tijd aan en bouwt een sterk netwerk om geïnformeerd en geïnspireerd te blijven.

Een andere realiteit is dat vrouwelijke professionals het doorgaans winnen van mannen waar het gaat om een focus op de content. Dat wil zeggen: zij zijn taakgerichter en serieuzer in het uitoefenen van de taken van vandaag en morgen. Dat is zeker een belangrijke kwaliteit, maar een te grote aandacht voor day-to-day operations mag niet ten koste gaan van de tijd die nodig is om een netwerk te bouwen en structureel te investeren in visieontwikkeling. Om een leider te worden.

Vrouwen van het kaliber Fiorina en Clinton, leiders van het hoogste niveau, combineren content met context. En van dat type zijn er helaas nog veel te weinig. Dat is niet onoverkomelijk. Succesvolle vrouwen die de ambitie hebben om de echte top te halen, zullen moeten investeren in de vaardigheid om de blik naar buiten te richten. Niet breed kijken, maar ver, zoals veel mannen dat doen. Want, de stelling dat vrouwen ‘nu eenmaal anders zijn dan mannen’ is feitelijk waar maar gaat ook over houding en gedrag. En daar is betrekkelijk eenvoudig wat aan te doen. De absolute top komt voor veel succesvolle vrouwen veel dichterbij als zij bereid zijn iets meer op mannen te gaan lijken.

    • Caroline Goedvolk